Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w dniu 31 grudnia 1914 r. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych T-wa. s. 13-45
Sprawozdanie z czynności administracyjnych : Zebrania Ogólne, Zarząd, Komisya Rewizyjna, Rada pracowni naukowych i Biuro. s. 46-77
Ofiary na rzecz Towarzystwa. s. 78-79
Stosunki zewnętrzne. s. 80-87
Wydawnictwa. s. 88-89
Biblioteka. s. 90-91
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za rok 1914. s. 93-109
Zagajenie Prezesa T. N. W. Teodora Dydyńskiego Teodor Dydyński s. 111-112
    Zacytuj
  • Udostępnij
Sprawozdanie zast. Sekretarza Henryka Konica z działalności T. N. W. za rok 1913/14 Henryk Konic s. 113-138
Wykład p. Ign. Chrzanowskiego pt.: Mowa Brodzińskiego "O narodowości Polaków" na tle współczesnej ideologii narodowej. Ignacy Chrzanowski s. 139-171
Wykład p. Ign. Chrzanowskiego p. t.: Mowa Brodzińskiego "O narodowości Polaków" na tle współczesnej ideologii narodowej Ignacy Chrzanowski s. 139-171
Ś.p. Henryk Dobrzycki (ur. w r. 1843, zmarł 7 marca 1914 r.) s. 172-173
Julian Kosiński : doktór medycyny, b. profesor Szkoły Głównej i Uniwersytetu Warszawskiego, członek założyciel T.N.W. urodzony w r. 1833, zmarł 24 marca 1914 roku Leon Kryński s. 174-181
Franciszek Neugebauer : doktór medycyny, ordynator szpitala Ewangelickiego w Warszawie, członek czynny T.N.W. urodzony w Kaliszu w roku 1856, zmarł w Warszawie 13 października 1914 r. s. 182-183