Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 1-13
Sprawozdanie z czynności naukowych T-wa. s. 14-51
Sprawozdanie z czynności administracyjnych : Zebrania Ogólne, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Rada pracowni naukowych i Biuro. s. 52-73
Stosunki zewnętrzne. s. 73-74
Ofiary na rzecz Towarzystwa. s. 73, 73-0
Wydawnictwa. s. 74, 74-0
Sprawozdanie Bibljoteki T. N. W. za rok 1918. s. 75, 75-0
Sprawozdanie rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za rok 1918. s. 77-93
Zagajenie Wiceprezesa Leona Kryńskiego Leon Kryński s. 95-97
Sprawozdanie Sekretarza Generalnego Marjana Jakowskiego z działalności T. N. W. za rok 1918 Marjan Jakowski s. 98-111
Odczyt p.t. "Z dziejów języka polskiego", wygłoszony przez członka honorowego Towarzystwa Adama Antoniego Kryńskiego na posiedzeniu publicznym T. N. W. dn. 2 grudnia 1918 r. Adam Antoni Kryński s. 112-134
Odczyt p.t. "O niektórych przedstuletnich zagadnieniach odbudowy Rzplitej", wygłoszony przez członka rzeczywistego Towarzystwa Szymona Askenazego na posiedzeniu publicznem T. N. W. dn. 2 grudnia 1918 r. Szymon Askenazy s. 135-136
Bronisław Chlebowski : wspomnienie pozgonne Juljusz Kleiner s. 137-146
Ś.p. Wiktor Biernacki : wspomnienie pośmiertne Józef Jerzy Boguski s. 147-157
Ś.p. Jan Pruszyński (ur. 8 grudnia 1861, zm. 20 października 1918 r.) Tadeusz Koźniewski s. 158-160
Ś.p. Mikołaj Rejchman (ur. 1851 r.-zm. 1918) Marjan Jakowski s. 161-162
Ś.p. Nadzieja Zyber-Szumowa Szymon Dzierzgowski s. 163-166
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 167-168