Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 13-36
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 36-55
Wydawnictwa. s. 55, 55-0
Stosunki zewnętrzne. s. 56-58
Sprawozdanie Rachunkowe Towarzystwa Naukowego Warszawskiego za czas od 1 kwietnia 1934 do 31 marca 1935 r. s. 59-67
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1935 r. : Przemówienie Prezesa T. N. W. Wacława Sierpińskiego. Wacław Sierpiński s. 68-72
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1935 r. : Sprawozdanie z czynności Tow. Nauk. Warsz. za czas od 1 lipca 1934 r. do 30 czerwca 1935 r., przedstawione przez Sekretarza Generalnego T-wa, Stefana Mazurkiewicza. Stefan Mazurkiewicz s. 72-79
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 25 listopada 1935 r. : Postępy nauki o człowieku w XX wieku Edward Loth s. 80-94
Zmarli członkowie : Ś. p. Tytus Benni (1877-1935) [nekrolog] Stanisław Słoński s. 95-97
Zmarli członkowie : Ś. p. Jean Cantacuzène (1863-1934) [nekrolog] Ludwik Hirszfeld s. 97-99
Zmarli członkowie : Ś. p. Kazimierz Wacław Karaffa-Korbutt (1878-1935) [nekrolog] Ludwik Zembrzuski s. 99-102
Zmarli członkowie : Ś. p. Jan Michał Rozwadowski (1867-1935) [nekrolog] s. 103-106
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 107-110