Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Skład Towarzystwa Naukowego Warszawskiego w okresie od 7 I 1946 r. do 24 XI 1946 r. s. 1-12
Sprawozdanie z czynności naukowych. s. 13-18
Sprawozdanie z czynności administracyjnych. s. 19-85
Stosunki zewnętrzne. s. 86-87
Wydawnictwa. s. 86, 86-0
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 24 listopada 1946 r. : Przemówienie Prezesa T.N.W. Wacława Sierpińskiego. Wacław Sierpiński s. 88-92
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 24 listopada 1946 r. : Sprawozdanie Sekretarza Generalnego w okresie od 7 stycznia 1945 r. do 24 listopada 1946 r. Julian Krzyżanowski s. 93-99
Doroczne Zebranie Uroczyste : dnia 24 listopada 1946 r. : Bronisław Chlebowski : (w stulecie urodzin) Julian Krzyżanowski s. 100-114
Zmarli członkowie : Ś. p. Stanisław Kutrzeba [nekrolog] M.Z. Jedlicki Julian Krzyżanowski s. 115-131
Zmarli członkowie : Ś. p. Leon Marchlewski [nekrolog] Wiktor Lampe s. 131-134
Zmarli członkowie : Ś. p. Stefan Moszczeński 1871-1946 [nekrolog] F. Dziedzic s. 134-137
Lista członków zmarłych od początku istnienia Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. s. 138-144