Tytuł Roczniki Historyczne
ISSN 0324-8585
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Roczniki Historyczne
2014, Tom 80

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Piktowie i Papowie – pierwotni mieszkańcy Orkadów w IX wieku : Przyczynek do badań nad najdawniejszym dziejopisarstwem islandzko-norweskim Rafał Rutkowski s. 7-29
O rzekomej fundacji biskupstwa w Miśni 2 stycznia 968 roku Dariusz Andrzej Sikorski s. 31-56
Jeszcze o autentyczności dokumentu Jana XIII dla biskupstwa miśnieńskiego z 2 stycznia 968 roku Wojciech Jasiński s. 57-72
„Jak chwytać lisy w Pańskiej winnicy?” : Treści antyheretyckie w kazaniach św. Bernarda z Clairvaux i Hélinanda z Froidmont Paweł Kras s. 73-94
Chronologia życia Stefana Nemanji : Próba uporządkowania Błażej Szefliński s. 95-110
Podział dominikańskich okręgów klasztornych na Kujawach w połowie XIV wieku : Studium dokumentu prowincjała Ludolfa z 1517 roku Tomasz Gałuszka s. 111-132
Dlaczego warto było zostać kolektorem? : Kariery papieskich kolektorów generalnych w Polsce w XV wieku Marek Daniel Kowalski s. 133-154
Doktoraty Polaków na uniwersytecie w Ferrarze w pierwszej połowie XVI wieku Stanisław A. Sroka s. 155-167
Kazanie kanonika Mikołaja Ciotczanego na zgon biskupa poznańskiego Andrzeja Łaskarzyca (1426) Tomasz Jurek s. 169-184
Spis dochodów i wydatków miasta Poznania z 1462 roku Marcin Starzyński s. 185-199
„Ethnische Identität im Entstehungsprozess des spanischen Westgotenreiches” („Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde”, Bd. 75), Manuel Koch, Berlin – Boston 2012 ; „The Politics of Identity in Visigothic Spain. Religion and Power in the Histories of Isidore of Seville", vol. 21), Jamie Wood, Leiden – Boston 2012 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Manuel Koch (aut. dzieła rec.) Jamie Wood (aut. dzieła rec.) s. 201-203
„East Meets West in the Middle Ages and Early Modern Times. Transcultural Experiences in the Premodern World”, ed. by Albrecht Classen ("Fundamentals of Medieval and Early Modern Culture", 14), Berlin – Boston 2013 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Albrecht Classen (aut. dzieła rec.) s. 204-206
„Geschichte der Slavia Asiatica. Quellenkundliche Probleme”, hrsg. von Christian Lübke, Ilmira Miftakhova, Wolfram von Scheliha, Leipzig 2013 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Christian Lübke (aut. dzieła rec.) Ilmira Miftakhova (aut. dzieła rec.) Wolfram von Scheliha (aut. dzieła rec.) s. 206-209
„Kultura pisma w średniowieczu. Znane problemy, nowe metody”, red. Anna Adamska, Paweł Kras, Lublin 2013 : [recenzja] Halina Manikowska Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Paweł Kras (aut. dzieła rec.) s. 209-215
„Abkürzungen. Die Abbreviaturen der Lateinischen Schrift von der Antike bis zur Gegenwart. Tafelband”, Thomas Frenz, Stuttgart 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Thomas Frenz (aut. dzieła rec.) s. 215-216
„Bezprym, pierworodny syn pierwszego króla Polski (986 – zima Tomasz Jurek Błażej Śliwiński (aut. dzieła rec.) s. 216-220
„Die Chronik der Polen des Magisters Vincentius. Magistri Vincentii Chronica Polonorum”, übersetzt, eingeleitet und hrsg. von Eduard Mühle ("Ausgewählte Quellen zur Geschichte des Mittelalters. Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe", Bd. 48), Darmstadt 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 221-222
„Polonia pontificia sive Repertorium privilegiorum et litterarum a Romanis pontificibus ante annum MCLXXXXVIII Poloniae ecclesiis, monasteriis, civitatibus singulisque personis concessorum, congessit Waldemarus Könighaus” (Regesta pontificum Romanorum), Gottingae 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Waldemarus Könighaus (aut. dzieła rec.) s. 222-224
„Archiwum Państwowe we Wrocławiu, Katalog średniowiecznych dokumentów przechowywanych w Archiwum Państwowym we Wrocławiu”, Roman Stelmach, Wrocław – Racibórz 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Roman Stelmach (aut. dzieła rec.) s. 224-228
„Přemyslovský dvůr . Život knížat, králů a rytířů ve středověku”, Dana Dvořáčková-Mála, Jan Zelenka a kolektiv, Praha 2014 : [recenzja] Ivan Hlaváček Dana Dvořáčková-Mála (aut. dzieła rec.) Jan Zelenka (aut. dzieła rec.) s. 228-231
„Biblioteka klasztoru cystersów w Henrykowie do końca XV wieku”, Michał Broda, Kraków 2014 : [recenzja] Jakub Łukaszewski Michał Broda (aut. dzieła rec.) s. 231-234
„Dyplomatyka kościoła polskiego okresu średniowiecza. Formularz dokumentów arcybiskupów gnieźnieńskich do 1381 roku”, Alina Polak, Opole 2014 : [recenzja] Adam Kozak Alina Polak (aut. dzieła rec.) s. 234-238
„Acta consularia Casimiriensia. Fragmenta inedita de annis 1378, 1394-1396, ze zbiorów Archiwum Narodowego w Krakowie wydał Marcin Starzyński ("Cracovienses Fontes Minores", t. 3), Kraków 2014 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 238-240
„Późnośredniowieczna kancelaria arcybiskupów gnieźnieńskich (1437 – 1493), Zofia Wilk-Woś, Łódź 2013 : [recenzja] Tomasz Jurek Zofia Wilk-Woś s. 240-243
„Cultures of Religious Reading in the Late Middle Ages. Instructing the Soul, Feeding the Spirit, and Awakening the Passion”, ed. Sabrina Corbellini, Turnhout 2013 : [recenzja] Paweł Kras Sabrina Corbellini (aut. dzieła rec.) s. 243-247
„Do świętej Katarzyny na Synaju i w Aleksandrii. Opis pielgrzymki w nurcie piśmiennictwa pątniczego – od Breydenbacha do Wargockiego (1486 – 1610), Leszek Wojciechowski, Lublin 2013 : [recenzja] Marcin Starzyński Leszek Wojciechoski (aut. dzieła rec.) s. 248-250
„Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1657 – 1680”, wyd. Paweł Klint („Źródła Dziejowe”, t. 28), Wrocław 2011 : [recenzja] Zbigniew Chodyła Paweł Klint s. 250-254
„Bibliografia parlamentaryzmu Rzeczypospolitej szlacheckiej” = „Bibliography of the Parliamentary System of the Nobles’ Republic”, Robert Kołodziej, Michał Zwierzykowski, Poznań 2012 : [recenzja] Maciej Zdanek Robert Kołodziej (aut. dzieła rec.) Michał Zwierzykowski (aut. dzieła rec.) s. 254-265
Furor Sikorscianus, czyli pryncypialny strażnik ortodoksji Przemysław Urbańczyk s. 267-277
Mieszko I mniej już tajemniczy : odpowiedź Przemysławowi Urbańczykowi Dariusz Andrzej Sikorski s. 277-285
Izabela Skierska (1967-2014) Tomasz Jurek s. 287-291
Współpracownicy rocznika s. 295-296
Lista recenzentów "Roczników Historycznych" s. 296