Tytuł Roczniki Historyczne
ISSN 0324-8585
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 33
Roczniki Historyczne
2016, Tom 82

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zeměpanské konfirmační listiny pro slezská města do počátku 15. století Tomáš Velička s. 7-62
Kilka uwag o chronologii życia i twórczości Brunona z Kwerfurtu Miłosz Sosnowski s. 63-78
Główne etapy formowania się miasta lokacyjnego w Sandomierzu w XIII-XIV wieku Piotr Okniński s. 79-106
"Collegium desertum" – niedokończona fundacja uniwersytecka Kazimierza Wielkiego Marcin Starzyński s. 107-137
W przededniu zjazdu koszyckiego : Dokument królowej Elżbiety Łokietkówny z 7 września 1374 roku Andrzej Marzec s. 139-148
Jeszcze raz o prokuratorze krzyżackm de Przewloki Michalina Duda s. 149-156
List Wawrzyńca Tariego, stolnika królowej Barbary Cylejskiej, do marszałka Królestwa Polskiego Zbigniewa z Brzezia z 13 VII 1413 roku Sobiesław Szybkowski s. 157-169
Herby na gotyckiej chrzcielnicy z katedry w Poznaniu Paweł Stróżyk s. 171-185
Starania Jana Olbrachta o krzyżacką pomoc przeciwko księciu mazowieckiemu Konradowi III Rudemu w 1495 roku Adam Szweda s. 187-195
Oskarżenia i procesy o czary w Koźminie w XVII-XVIII wieku Jacek Wijaczka s. 197-219
"Der König und seine Frauen. Polygynie und politische Kultur in Europa (9.-13. Jahrhundert)", ("Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik", Bd. 21), Jan Rüdiger, Berlin 2015 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Jan Rüdiger (aut. dzieła rec.) s. 221-222
"Fernhändler, Dynasten, Kleriker. Die piastische Herrschaft in kontinentalen Beziehungsgefl echten vom 10. bis zum frühen 13. Jahrhundert", hg. von Dariusz Adamczyk, Norbert Kersken, ("Quellen und Studien", 30), Wiesbaden 2015 : [recenzja] Tomasz Jurek Dariusz Adamczyk (aut. dzieła rec.) Norbert Kersken (aut. dzieła rec.) s. 223-226
"Wampiry w średniowiecznej Polsce", Łukasz Maurycy Stanaszek, Warszawa 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Łukasz Maurycy Stanaszek (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"John of Salisbury: Military Authority of the Twelfth-Century Renaissance", ("History of Warfare", LXXXIX), John D. Hosler, Leiden – Boston 2013 : [recenzja] Piotr Goltz John D. Hosler (aut. dzieła rec.) s. 229-231
"Gewalt und Widerstand in der politischen Kultur des späten Mittelalters", hg. von Martin Kintzinger, Frank Rexroth, Jörg Rogge, ("Vorträge und Forschungen", Bd. LXXX), Ostfildern 2015 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Martin Kintzinger (aut. dzieła rec.) Frank Rexroth (aut. dzieła rec.) Jörg Rogge (aut. dzieła rec.) s. 231-234
"Lords and Towns in Medieval Europe. The European Historic Towns Atlas Project", ed. by Anngret Simms, Howard B. Clarke, Farnham – Burlington 2015 : [recenzja] Anna Marynowska Howard B. Clarke (aut. dzieła rec.) Anngret Simms (aut. dzieła rec.) s. 234-238
"Václav II. Král na stříbrném trůnu", Jan Libor, Praha 2015 : [recenzja] Tomasz Jurek Jan Libor (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Polské provinciální synody 13.-15. století", Pavel Otmar Krafl, Praha 2016 : [recenzja] Tomasz Jurek Pavel Otmar Krafl (aut. dzieła rec.) s. 241-243
"Le voleur de paradis. Le bon larron dans l’art et la société (XIVe-XVIe siècles)", Christiane Klapisch-Zuber, Paris 2015 :[recenzja] Halina Manikowska Christiane Klapisch-Zuber (aut. dzieła rec.) s. 243-246
"Imię róży inaczej… W tajemniczym świecie pisarzy i rękopisów klasztoru cystersów w Mogile do początków XVI wieku", Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski, Łódź 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Zbigniew Domżał (aut. dzieła rec.) Andrzej Wałkówski (aut. dzieła rec.) s. 247-250
"Analecta Dominiciana. Szkice z dziejów Zakonu Braci Kaznodziejów w Polsce Środkowej (XIII-XVIII wiek)", Tomasz Stolarczyk, ("Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego", t. XX), Wieluń 2016 : [recenzja] Krzysztof Kaczmarek Tomasz Stolarczyk (aut. dzieła rec.) s. 250-252
"Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne" ("Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku", t. 1) Marcin Grulkowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Grulkowski (aut. dzieła rec.) s. 252-255
"Ad rem publicam et ad ignem. Das mittelalterliche Schriftgut des Rigaer Rats und sein Fortbestand in der Neuzeit" ("Studien zur Ostmitteleuropaforschung", Bd. 33), Madlena Mahling, Marburg 2015 : [recenzja] Adam Kozak Madlena Mahling (aut. dzieła rec.) s. 255-257
"Fürstinnen und Konfesssion. Beiträge hochadliger Frauen zur Religionspolitik und Bekenntnisbildung", hg. von, Daniel Gehrt, Vera von der Osten-Sacken, ("Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Abendländische Religionsgeschichte", Beiheft 104), Göttingen 2015 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Daniel Gehrt (aut. dzieła rec.) Vera von der Osten-Sacken (aut. dzieła rec.) s. 257-259
"Szlachecki obrót ziemią w powiecie kcyńskim w latach 1626-1655" ("Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych", t. 66), Paweł Klint, Wrocław 2012 : [recenzja] Zbigniew Chodyła Paweł Klint (aut. dzieła rec.) s. 259-264
"Testamenty szlacheckie z ksiąg grodzkich wielkopolskich z lat 1681-1700", wyd. Paweł Klint, ("Źródła Dziejowe", t. 29), Wrocław 2015 : [recenzja] Zbigniew Chodyła Paweł Klint (aut. dzieła rec.) s. 264-268
"Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733-1763", wyd. Michał Zwierzykowski, Warszawa 2015 : [recenzja] Zbigniew Chodyła Michał Zwierzykowski (aut. dzieła rec.) s. 268-272
"Akademische Wissenskulturen. Praktiken des Lehrens und Forschens vom Mittelalter bis zur Moderne", hg. von Martin Kintzinger, Sita Steckel unter Mitarbeit von Julia Crispin, ("Veröff entlichungen der Gesellschaft für Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte", Bd. 13), Basel 2015 : [recenzja] Maciej Zdanek Mitarbeit von Julia Crispin (aut. dzieła rec.) Martin Kintzinger (aut. dzieła rec.) Sita Steckel (aut. dzieła rec.) s. 272-274
"Historyczno-topograficzny atlas miast śląskich" = "Historisch-topographischer Atlasschlesischer Städte" = "Historical-Topographical Atlas of Silesian Towns", t. 5: "Wrocław" = "Breslau", opr. Grzegorz Strauchold, Rafał Eysymontt, Marburg 2016 : [recenzja] Adam Kozak Rafał Eysymontt (aut. dzieła rec.) s. 274-276
Wspomnienie pośmiertne : Wokół naukowej autobiografii Jacka Wiesiołowskiego Grażyna Rutkowska s. 277-288
Bibliografia publikacji Jacka Wiesiołowskiego Antoni Gąsiorowski Grażyna Rutkowska s. 289-312
Współpracownicy rocznika s. 313-314
Lista recenzentów "Roczników Historycznych" s. 314