Tytuł Roczniki Historyczne
ISSN 0324-8585
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 30
Roczniki Historyczne
2017, Tom 83

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Donos na dominikanina : Studium historyczne i edycja tekstu listu denuncjacyjnego Stanisława ze Skarbimierza i akt sprawy brata Mikołaja z Brześcia z około 1421 roku Tomasz Gałuszka s. 7-64
Der „Krönungssturm“ König Sigismund von Luxemburg, Großfürst Witold von Litauen und das gescheiterte politische Bündnis zwischen beiden Herrschern Přemysl Bar s. 65-101
Raz jeszcze o pieczęci wielkiej miasta Sandomierza Paweł Stróżyk s. 103-122
Mieszczanie, rycerze, burgrabiowie : Kariera śląskiej rodziny von Reussendorf w czasach przedhusyckich Tomasz Zawadzki s. 123-140
Królewski dokument rozejmu ze Świdrygiełłą z 20 VIII 1431 roku Sergiej Polechow Sobiesław Szybkowski s. 141-173
Wynagrodzenia profesorów z Polski na Uniwersytecie Bolońskim w drugiej połowie XV wieku Stanisław A. Sroka s. 175-186
Najstarszy dokument hebrajski na ziemiach polskich (1485) i jego tłumaczenia Marcin Starzyński s. 187-202
Dokumentacja konsystorska z XV i początku XVI wieku odkryta w katedrze gnieźnieńskiej Adam Kozak Jakub Łukaszewski s. 203-227
O początkach kościoła i parafii w Tuligłowach. Przyczynek do historii struktur Kościoła łacińskiego w diecezji przemyskiej Marian Wolski s. 229-252
Zakon Krzyżacki wobec koronacji elektora brandenburskiego Fryderyka III na króla w Prusach Andrzej Kamieński s. 253-264
"Recht und Konsens im frühen Mittelalter", hg. von Verena Epp, Christoph H. F. Meyer, ("Vorträge und Forschungen", Bd. LXXXII), Ostfildern 2017 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Verena Epp (aut. dzieła rec.) Christoph H. F. Meyer (aut. dzieła rec.) s. 265-266
"Die Urkunde in der Karolingerzeit. Originale, Urkundenpraxis und politische Kommunikation", Bd. 1-2 ("Monumenta Germaniae Historica, Schriften", Bd. 60 Maciej Dorna Mark Mersiowski (aut. dzieła rec.) s. 266-277
"Czeskie wpływy w życiu religijnym i piśmiennictwie państwa piastowskiego w X-XI wieku", ("Publikacje Instytutu Historii UAM", 148), Marzena Matla, Poznań 2017 : [recenzja] Tomasz Jurek Marzena Matla (aut. dzieła rec.) s. 271-274
"Zwischen Regnum und Sacerdotium. Historiographie, Hagiographie und Liturgie der Petrus-Patrozinien im Sachsen der Salierzeit (1024-1125)", ("Mittelalter- Forschungen", Bd. 52), Jörg Bölling, Ostfildern 2017 : [recenzja] Tomasz Jurek Jörg Bölling (aut. dzieła rec.) s. 274-276
"The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law", ed. by Wilfried Hartmann, Kenneth Pennington ("History of Medieval Canon Law", ed. by W. Hartmann, K. Pennington, Washington, D.C., 2016 : [recenzja] Adam Kozak Wilfried Hartmann (aut. dzieła rec.) Kenneth Pennington (aut. dzieła rec.) s. 277-279
"Die Kreuzfahrerherrschaften des 12. und 13. Jahrhunderts zwischen Integration und Segregation. Zeitgenössische und moderne Stimmen im Vergleich", ("Mittelalter-Forschungen", 51), Antonia Durrer Ostfildern 2016 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Antonia Durrer (aut. dzieła rec.) s. 279-281
"»Chronotopos monasticus«. The Medieval Clock and the Rhythm of Monastic Life at the Mogiła Abbey near Krakow" = "Średniowieczny zegar i rytm życia monastycznego w klasztorze w Mogile koło Krakowa", Michael J. Czajkowski, Tomasz Węcławowicz, Kraków 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Michael J. Czajkowski (aut. dzieła rec.) Tomasz Węcławowicz (aut. dzieła rec.) s. 281-284
"The Ideal Ruler in Medieval Bohemia", ("East Central and Eastern Europe in the Middle Ages" [450-1450], 44), Robert Antonín, tłum. Sean Mark Miller, Boston – Leiden 2017 : [recenzja] Piotr Goltz Robert Antonín (aut. dzieła rec.) Sean Mark Miller (tłum.) s. 285-288
"Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja łacińsko-polska", opracowanie Paweł Kras, Tomasz Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin 2017 : [recenzja] Wojciech Świeboda Tomasz Gałuszka (aut. dzieła rec.) Paweł Kras (aut. dzieła rec.) Adam Poznański (aut. dzieła rec.) s. 289-292
"Urkundenformeln im Kontext. Formen der Schriftkultur im Ostmitteleuropa des Mittelalters (13.-14. Jahrhundert)", hg. von Sébastien Rossignol, Anna Adamska, ("Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", Bd. 65), Wien 2016 : [recenzja] Marcin Starzyński Anna Adamska (aut. dzieła rec.) Sébastien Rossignol (aut. dzieła rec.) s. 292-294
"Akteure mittelalterlicher Außenpolitik: Das Beispiel Ostmitteleuropas", hg. von Stephan Flemmig, Norbert Kersken, ("Tagungen zur Ostmitteleuropaforschung", 35), Marburg 2017 : [recenzja] Tomasz Jurek Stephan Flemmig (aut. dzieła rec.) Norbert Kersken (aut. dzieła rec.) s. 294-297
"Ehrenvolle Abwesenheit. Studien zum adligen Reisen im späteren Mittelalter", Werner Paravicini, hg, von Jan Hirschbiegel, Harm von Seggern, Ostfildern 2017 : [recenzja] Tomasz Jurek Harm von Seggern Jan Hirschbiegel (aut. dzieła rec.) Werner Paravicini (aut. dzieła rec.) s. 298-300
"Mikuláš Puchník. Život a právnické dílo", Dominik Budský Praha 2016 : [recenzja] Adam Kozak Dominik Budský (aut. dzieła rec.) s. 300-302
"Szkolnictwo w Wielkopolsce na tle sąsiadów w okresie średniowiecza", Krzysztof Ratajczak,(Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria "Psychologia i Pedagogika", nr 254), Poznań 2017 : [recenzja] Antoni Gąsiorowski Krzysztof Ratajczak (aut. dzieła rec.) s. 303-308
"Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza", Paweł A. Jeziorski, Warszawa 2017 : [recenzja] Marcin Starzyński Paweł A. Jeziorski (aut. dzieła rec.) s. 308-310
"Frauen im sächsisch-magdeburgischen Recht. Die Rechtspraxis in kleinpolnischen Städten im 16. Jahrhundert", ("Studien zur Ostmitteleuropaforschung", Bd. 38), Nataliia Ivanusa, Marburg 2017 : [recenzja] Adam Kozak Nataliia Ivanusa (aut. dzieła rec.) s. 311-313
"Juden im öffentlichen Raum einer christlichen Stadt. Posen im 16.- 18. Jahrhundert", (Deutsches Historisches Institut Warschau, "Quellen und Studien", Bd. 33), Rex Rexheuser, Wiesbaden 2017 : [recenzja] Tomasz Jurek Rex Rexheuser (aut. dzieła rec.) s. 313-316
"Krodo. Eine Göttergeschichte", ("Wolfenbütteler Hefte", 35), Dominik Fugger, Wiesbaden 2017 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Dominik Fugger (aut. dzieła rec.) s. 316-318
"Between Jewish Posen and Scholarly Berlin. The Life and Letters of Philipp Jaffé", Daniel R. Schwartz, Berlin – Boston 2017 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Daniel R. Schwartz (aut. dzieła rec.) s. 318-321
"The Absent Jews. Kurt Forstreuter and the Historiography of Medieval Prussia", Cordelia Hess, New York – Oxford 2017 : [recenzja] Mateusz Maleszka Cordelia Hess (aut. dzieła rec.) s. 321-324