Tytuł Roczniki Historyczne
ISSN 0324-8585
Wydawca Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 34
Roczniki Historyczne
2015, Tom 81

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Gra w kolory : Rola barw w średniowiecznym systemie komunikacji społecznej Anna Adamska s. 7-34
O czasie i okolicznościach chrztu Mieszka Tomasz Jurek s. 35-56
Legacja Gwalona z Beauvais w Polsce w 1103 roku Mateusz Kosonowski s. 57-85
Wiadomości Ottona z Fryzyngi i Rahewina o Polsce na tle ich doniesień o wschodnich sąsiadach Niemiec Andrzej Pleszczyński s. 87-106
Dyspensy de diversis formis dla polskiego duchowieństwa : Z dziejów stosowania prawa kanonicznego i obyczajowości w późniejszym średniowieczu Andrzej Radzimiński s. 107-128
"Sola, ut vidua, cum patruis et avunculis vel fratribus proximioribus, ut maritata" : Uwagi o praktyce asystencji męskich krewnych przy czynnościach prawnych szlachcianek w drugiej połowie XV wieku w Wielkopolsce Witold Brzeziński s. 129-145
Prawnicze doktoraty Polaków w Bolonii w XV wieku Anna Horeczy s. 147-185
ieznana pieczęć królewicza Kazimierza z 1482 roku Sobiesław Szybkowski s. 187-200
Zapiski historyczne gdańszczanina Eberharda Böttichera (1554-1617) : "Addenda et corrigenda" Edmund Kizik s. 201-208
„Mittelalter in der größeren Welt. Essays zur Geschichtsschreibung und Beiträge zur Forschung”, hg. von Tillmann Lohse und Benjamin Scheller („Europa im Mittelalter. Abhandlungen und Beiträge zur historischen Komparatistik”, Bd. 24), Michael Borgolite, Berlin 2014 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Michael Borgolite (aut. dzieła rec.) Tillmann Lohse (aut. dzieła rec.) Benjamin Scheller (aut. dzieła rec.) s. 209-211
„Liber pontificalis I-XCVI (usque ad annum 772)” = „Księga pontyfików 1-96 (do roku 772)”, tłum. Przemysław Szewczyk (1-90), Małgorzata Jesiotr (91-96), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras, Kraków 2014-2015 ; „Liber pontificalis XCVII-CXII (ann. 772-891)” = „Księga pontyfików 97-112 (772-891)”, tłum. Małgorzata Jesiotr (97-98), Bronisława Frontczak (99-108, 112), Agnieszka Caba (109), opr. Monika Ożóg, Henryk Pietras (Źródła Myśli Teologicznej 74-75 = Synody i Kolekcje Praw, t. IX-X) : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Monika Ożóg (aut. dzieła rec.) Henryk Pietras (aut. dzieła rec.) Agnieszka Caba (tłum.) Bronisława Frontczak (tłum.) Małgorzata Jesiotr (tłum.) Przemysław Szewczyk (tłum.) s. 211-213
"Mächtige Frauen? Königinnen und Fürstinnen im europäischen Mittelalter (11.-14. Jahrhundert)", hg. von Claudia Zeyunter Mitwirkung von Sophie Cafl isch und Philippe Goridis (Vorträge und Forschungen, Bd. LXXXI), Ostfildern 2015 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Sophie Caflisch (aut. dzieła rec.) Philippe Goridis (aut. dzieła rec.) Claudia Zey (aut. dzieła rec.) s. 213-215
"Akkulturation im Mittelalter", hg. von Reinhard Härtel ("Vorträge und Forschungen", Bd. LXXVIII), Ostfildern 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Reinhard Härtel (aut. dzieła rec.) s. 216-219
"Urkunden und ihre Erforschung. Zum Gedenken an Heinrich Appelt", hg. von Werner Maleczek, ("Veröffentlichung des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung", Bd. 62), Wien 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Werner Maleczek (aut. dzieła rec.) s. 219-221
"Polen im Mittelalter. Ein Verzeichnis der seit 1990 auf Deutsch, Englisch und Französisch publizierten Arbeiten der polnischen Mediävistik" = "Poland in the Middle Ages. A Bibliography of Polish Medieval Scholarship in German, English and French since 1990" = "La Pologne au Moyen Âge. Bibliographie des publications en études médiévales polonaises parues depuis 1990 en allemand, anglaise et français", zusammengestellt von Eduard Mühle, unter Mitwirkung von Anna Laskowska ("Quaestiones Medii Aevi Novae, Collectio", vol. 1), Krakau 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Anna Laskowska (aut. dzieła rec.) Eduard Mühle (aut. dzieła rec.) s. 221-223
"Slezsko v dějinách českého státu, I: Od pravěku do roku 1490, II: 1490-1763, autorský kolektiv pod vedením Zdeňka Jiráska, Praha 2012 : [recenzja] Tomasz Jurek Zdeněk Jirásek (aut. dzieła rec.) s. 223-227
"Die Anfänge der Christianisierung Polens auf dem Hintergrund der slavischen Missionsgeschichte des frühen Mittelalters", Bernhard Stawiewski, hg. von Anna Sobczak, Reimund Haas, Manfred Clauss, ("Forschungen zur Volkskunde", 61), Münster 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Manfred Clauss (aut. dzieła rec.) Reimund Haas (aut. dzieła rec.) Anna Sobczak (aut. dzieła rec.) Bernhard Stawiewski (aut. dzieła rec.) s. 227-229
"Statut Bolesława Krzywoustego", Jacek Osiński, Kraków 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Jacek Osiński (aut. dzieła rec.) s. 230-233
"Tractatus de urbe Brandenburg. Das älteste Zeugnis brandenburgischer Geschichtsschreibung", Christina Meckelnborg, Berlin 2015 : [recenzja] Jerzy Strzelczyk Christina Meckelnborg (aut. dzieła rec.) s. 233-235
"Království v pohybu. Kolonizace, města a stříbro v závěru přemyslovské epochy", Josef Žemlička, Praha 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Josef Žemlička (aut. dzieła rec.) s. 235-238
"Polityka gospodarcza Władysława Łokietka", Anna Obara-Pawłowska, Lublin 2014 : [recenzja] Andrzej Marzec Anna Obara-Pawłowska (aut. dzieła rec.) s. 238-241
"Marsilius of Padua at the Intersection of Ancient and Medieval Traditions of Political Thought", Vasileilos Syros, Toronto – Buffalo – London 2012 : [recenzja] Piotr Goltz Vasileilos Syros (aut. dzieła rec.) s. 242-244
"Vernacular Theology. Dominican Sermons and Audience in Late Medieval Italy", Eliana Corbari, Berlin – Boston 2013 : [recenzja] Piotr Białecki Eliana Corbari (aut. dzieła rec.) s. 244-247
"Zamki konwentualne państwa krzyżackiego w Prusach", Tomasz Torbus, Gdańsk 2014 : [recenzja] Maria Spławska-Korczak Tomasz Torbus (aut. dzieła rec.) s. 247-252
"Średniowieczny Kazimierz, jego ustrój i kancelaria", Marcin Starzyński, ("Monografie Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana", t. 3), Kraków 2015 : [recenzja] Adam Kozak Marcin Starzyński (aut. dzieła rec.) s. 253-256
"Prawodawstwo króla i sejmu dla małopolskich miast królewskich (1386-1572). Studium z dziejów rządów prawa w Polsce", Maciej Mikuła, Kraków 2014 : [recenzja] Marcin Starzyński Maciej Mikuła (aut. dzieła rec.) s. 257-260
" Transkulturelle Kommunikation und Verfl echtung. Die jüdischen Wirtschaftseliten in Polen vom 14. bis zum 16. Jahrhundert", Jürgen Heyde, Wiesbaden 2014 : [recenzja] Tomasz Jurek Jürgen Heyde (aut. dzieła rec.) s. 260-262
"Słownik wsi śląskich w średniowieczu", tom 1: "Powiat lubiński", Dagmara Adamska, Agnieszka Latocha, Dominik Nowakowski, Aleksander Paroń, Marcin Siehankiewicz, Robert Sikorski, Wrocław 2014 : [recenzja] Dagmara Adamska Tomasz Jurek Agnieszka Latocha Dominik Nowakowski (aut. dzieła rec.) Aleksander Paroń (aut. dzieła rec.) Marcin Siehankiewicz (aut. dzieła rec.) Robert Sikorski (aut. dzieła rec.) s. 263-267
"Libri catenati Egrenses. Knihy a knihovna chebských františkánů v pozdním středověku a raném novověku", red. Kamil Boldan, Jindřich Marek, Praha 2013 : [recenzja] Jakub Łukaszewski Kamil Boldan (aut. dzieła rec.) Jindřich Marek (aut. dzieła rec.) s. 267-269
"Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego", Roland Czarnecki, Warszawa 2015 : [recenzja] Marcin Starzyński Roland Czarnecki (aut. dzieła rec.) s. 269-271
"Skład osobowy Sądu Wyższego Prawa Magdeburskiego na Zamku Krakowskim w XVII-XVIII wieku", Maciej Ziemierski, Kraków 2013 : [recenzja] Marcin Starzyński Maciej Ziemierski (aut. dzieła rec.) s. 272-275
Ponownie o autentyczności dokumentu miśnieńskiego z 968 roku (i metodzie w dyplomatyce) Dariusz Andrzej Sikorski s. 277-292
Współpracownicy rocznika s. 293-294
Lista recenzentów "Roczników Historycznych" s. 294