Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sprawy polskie przed sądami unijnymi w okresie od 1.5.2004 r. do 31.12.2010 r. Marta Laszuk s. 7-36
Zmiana systemu ochrony wschodniej granicy Polski po akcesji do UE i strefy Schengen Radosław Kołatek s. 37-76
Usługi a rynki regulowane : rozważania nad przemianami w związku z członkostwem Polski w UE Marcin Jarmoszka s. 77-128
Polska w Unii Europejskiej : własność przemysłowa Aleksandra Auleytner s. 129-154
Sześć lat członkostwa Polski w UE w dziedzinie podatków Marek Rzotkiewicz s. 155-189
Współpraca policyjna i sądowa w sprawach karnych w Unii Europejskiej z perspektywy członkostwa Polski w Unii Europejskiej Krzysztof Masło s. 191-217
Harmonizacja prawa prywatnego w Unii Europejskiej Arkadiusz Semeniuk s. 219-255
Piractwo morskie a polskie prawo karne Mirosław H. Koziński s. 259-277