Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Geneza i skutki nowelizacji art. 55 Konstytucji RP : spojrzenie z punktu widzenia intencji ustrojodawcy Karol Karski s. 7-25
Przeciwdziałanie i zwalczanie małżeństw pozornych w prawie polskim i brytyjskim Piotr Sadowski s. 27-53
Przeciwdziałanie i zwalczanie małżeństw pozornych w prawie polskim i brytyjskim Piotr Sadowski s. 27-53
Immunitet państwa ius cogens a ochrona dziedzictwa kultury : uwagi krytyczne w świetle wyroku MTS z 3.2.2012 r. w sprawie Niemcy v. Włochy Andrzej Jakubowski s. 55-77
Zasady ogólne wymiany informacji podatkowych z innymi państwami Jolanta Kowalczyk-Wodzińska Anna Mazur s. 79-92
Konstrukcja rei iudicatae decyzji administracyjnej : (w Kodeksie postępowania administracyjnego) Konrad Łuczak s. 93-109
Problem opodatkowania "sumy pieniężnej" przyznanej w wyniku uwzględnienia skargi na przewlekłość postępowania Anna Franusz Aleksy Goettel s. 111-124
Zarys drogi prawnej Opus Dei : (zarys ewolucji prawno-kanonicznego statusu Opus Dei) Ernest Caparros Michał Kwitliński (tłum.) Piotr Napiwocki (tłum.) s. 127-160