Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Problem stratyfikacji odpowiedzialności deliktowej władz publicznych Rafał Szczepaniak s. 7-30
Naruszenia reguły zakonnej przez Krzyżaków i ich karanie w Prusach w pierwszej połowie XV w. Michalina Duda Sławomir Jóźwiak s. 31-46
O możliwości uznania prawa do sprzeciwu sumienia w obszarze podatków Adam Jakuszewicz s. 47-68
Identyfikacja i ocena skoordynowanych efektów koncentracji horyzontalnych w prawie Unii Europejskiej Jakub Kociubiński s. 69-84
Przedawnienie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec studenta obwinionego o popełnienie przestępstwa Bartosz Majchrzak s. 85-98