Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Uznanie państwa : między teorią a praktyką Łukasz Kułaga s. 7-48
Program "Leniency" w unijnym prawie ochrony konkurencji Ilona Szwedziak s. 51-83
Nadzór nad rynkiem usług płatniczych w Polsce w kontekście najnowszych zmian prawa polskiego i unijnego Anna Zalcewicz s. 85-111
Nieważność jako skutek wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sferze stanowienia prawa Piotr Radziewicz s. 113-134
Kształtowanie się gwarancji własności jako instytucji w niemieckim porządku konstytucyjnym Marcin Romanowski s. 135-155
Ustawowy zakaz palenia wyrobów tytoniowych Małgorzata Balwicka-Szczyrba Łukasz Balwicki s. 157-174
Stosowanie kar pieniężnych z tytułu naruszenia ustawy antymonopolowej : praktyka i postulaty "de lege ferenda" Lucyna Kołnierzak s. 175-189
Zaskarżalność wybranych orzeczeń w postępowaniu karnym : aspekt konstytucyjny Artur Żurawik s. 191-205
Glosa do uchwały składu 7 sędziów NSA, sygn. akt II GPS 1 Karol Pachnik s. 209-215
"Państwo w prawie międzynarodowym. Istota, rodzaje i atrybuty", Mariusz Muszyński, Bielsko-Biała 2012 : [recenzja] Roman Kwiecień Mariusz Muszyński (aut. dzieła rec.) s. 219-224
Sprawozdanie z 31 Międzynarodowej Konferencji Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, Genewa, 28.11-1.12.2011 r. Łukasz Kułaga s. 227-233