Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od Redakcji s. 5-6
Problemy metodologii współczesnej nauki prawa administracyjnego na tle metody historyczno-prawnej Piotr Dobosz s. 9-47
Akty prawa miejscowego w świetle uregulowań ustrojowych Mariusz Kotulski s. 49-79
Sądy wspólnotowe jako sądy administracyjne Marek Jaśkowski s. 81-113
Problematyka obywatelstwa a prawa obywatelskie w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Halina Zięba-Załucka s. 117-137
Wykonywanie międzynarodowego transportu drogowego bez koncesji w świetle umów międzynarodowych Artur Kwiatkowski s. 139-152
Promesa zezwolenia na nabycie nieruchomości przez cudzoziemca : (przyrzeczenie wydania zezwolenia) Dariusz Szafrański s. 153-162
Nowelizacja polskiego prawa o cudzoziemcach : przegląd zagadnień i analiza wstępna Jan Białocerkiewicz s. 165-251
Reforma prawa konkurencji Wspólnoty Europejskiej w zakresie porozumień pionowych Ewa Wojtaszek-Mik s. 253-278
"Reflections on principles and practice of international law. Essays in honour of Leo J. Bouchez", red. Terry D. Gill, Wybo P. Heere, The Hague 2000 : [recenzja] Janusz Gilas Terry D. Gill (aut. dzieła rec.) Wybo P. Heere (aut. dzieła rec.) s. 281-283
"Encyclopedia of public international law", T. I-IV, pod red. Rudolfa Bernhardta, Amsterdam 1992-2000 : [recenzja] Janusz Gilas Rudolf Bernhardt (aut. dzieła rec.) s. 283-284
"Liber Amicorum Judge Mohammed Bedjaoui", red. E. Yakpo, T.Boumedra, The Hague 1999 : [recenzja] Janusz Gilas Tahar Boumedra (aut. dzieła rec.) Emile Yakpo (aut. dzieła rec.) s. 284-286
"Polskie prawo wyznaniowe", Józef Krukowski, Krzysztof Warchałowski, Warszawa 2000 : [recenzja] Ewa Gajda Józef Krukowski (aut. dzieła rec.) Krzysztof Warchałowski (aut. dzieła rec.) s. 287-292
Wyrok wstępny Trybunału Sprawiedliwości z 12.9.2000 r. w sprawie C-366 Maciej Górka s. 295-300
"Rzymskie korzenie prawa w Europie" : Konferencja Międzynarodowa, Warszawa 14.12.2000 r. Sławomir Godek s. 303-304