Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Pojęcie nieruchomości ziemskiej na gruncie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej Szymon Fruba s. 7-31
Kategoria porozumień zakazanych ze względu na cel w unijnym oraz polskim prawie ochrony konkurencji Bartosz Turno s. 33-51
Przeciwdziałanie dyskryminacji przedsiębiorstw ubezpieczeniowych w świetle dyrektyw ubezpieczeniowych Unii Europejskiej Wioleta Baranowska-Zając s. 53-78
Ograniczenia inwestycji Otwartych Funduszy Emerytalnych a zasada swobody przepływu kapitału w świetle orzeczenia TSUE w sprawie (C-271 Jakub Kociubiński s. 79-95
Moc dowodowa danych udostępnianych na odległość przez centralną informację Krajowego Rejestru Sądowego Sylwia Kotecka s. 99-109
Publikacja aktu prawnego : uwagi de lege lata i postulaty de lege ferenda Justyna Kurek s. 111-125
Problematyka udostępniania aktów prawnych i orzeczeń w internecie Dorota Chromicka s. 127-140
Prowadzenie badań naukowych jako podstawa żądania udzielenia informacji publicznej Aleksander Jakubowski s. 141-154
Informacja publiczna w działalności uczelni publicznych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych Jakub Jung s. 155-166
Prawo do informacji 2.0 : propozycje nowego podejścia do informacji publicznej Krzysztof Świtałą s. 167-179
Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 18.10.2011 r. w sprawie Brüstle, C-34 Mariusz Muzalewski s. 183-211
Sprawozdanie z konferencji naukowej "Informatyzacja w sądownictwie - doświadczenia i perspektywy", Warszawa, 16.4.2012 r. Wojciech Lis s. 215-219