Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wybrane aspekty ontologicznych i normatywnych podstaw przypisania skutku Tomasz Kaczmarek s. 7-31
Zagadnienie przypisywalności skutku w najnowszym orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki s. 33-48
Zgodne z prawem zachowanie alternatywne jako kryterium przypisania skutku Jacek Giezek s. 49-72
Przypisanie skutku przy przestępnym współdziałaniu Piotr Kardas s. 73-112
O pożytkach i szkodach dotychczasowych dociekań nad problematyką źródeł obowiązku gwaranta Jarosław Majewski s. 113-128
Konferencja "Podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe" (Warszawa, 13.5.2004 r.) : zapis dyskusji Marek Bielski Marcin Cieślikowski Teresa Dukiet-Nagórska Jacek Giezek Tomasz Kaczmarek Piotr Kardas Violetta Konarska-Wrzosek Jan Kulesza Barbara Kunicka-Michalska Jarosław Majewski Włodzimierz Wróbel Stanisław Zabłocki Jacek Żyndżo s. 129-165