Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Konkordaty podpisane z państwami Ameryki Łacińskiej do końca XIX w Marta Osuchowska s. 7-18
Konsekwencje faktyczne w sądowej wykładni prawa Konrad Łuczak s. 19-36
Status prawny doktoranta w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym : student czy naukowiec? Ilona Szwedziak-Bork s. 37-54
Informatyzacja postępowania administracyjnego postępuje : kolejne zmiany w k.p.a. Paweł Chmieliński s. 55-64
Zagadnienia prawnokonsularne i komisyjnoprawne w sporze dotyczącym kolekcji Profesora Kostaneckiego (znajdującej się w posiadaniu Muzeum Narodowego w Krakowie) : case study Paweł Czubik s. 65-78
"Swoboda handlu międzynarodowego w prawie międzynarodowym", red. C. Mik, M. Jeżewski, Kraków-Warszawa 2013 : [recenzja] M. Jeżewski Piotr Szwedo C. Mik (aut. dzieła rec.) s. 81-84
Sprawozdanie z konferencji "Poprawa dostępu do informacji o prawie" : Warszawa, 2-3.12.2013 r. Justyna Kurek Grażyna Szpor s. 87-100