Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Oświadczenie Redakcji s. 5
Zasady wnoszenia opłat na rzecz komisji bioetycznych w wieloośrodkowych badaniach klinicznych produktów leczniczych Paweł Brzezicki s. 9-17
Umowa cywilnoprawna jako podstawowa forma działania agencji rządowych w Polsce Paulina Bieś-Srokosz s. 19-37
Kilka uwag o potrzebie zmian w systemie sądowej kontroli decyzji i postanowień Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego Łukasz Gołąb s. 39-55
Pojęcie informacji publicznej i jej rodzaje Małgorzata Jaśkowska s. 59-78
Podstawy prawne ochrony tajemnicy pracodawcy w służbie publicznej Grażyna Szpor s. 79-93
Jawność postępowania cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego postępowania upominawczego Joanna Misztal-Konecka s. 95-107
Postępowanie z wniosku o udostępnienie informacji publicznej przetworzonej Agnieszka Korzeniowska-Polak s. 109-123
Centralne repozytorium informacji publicznej Agnieszka Gryszczyńska s. 125-137
Opłaty za udostępnienie informacji publicznej do ponownego wykorzystania Agnieszka Piskorz-Ryń s. 139-150
Udostępnianie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej a ochrona prywatności osób fizycznych Michał Miłosz s. 151-161
"Informacja przetworzona" i "przetworzenie informacji" po nowelizacji ustawy o dostępie do informacji publicznej z 16.9.2011 r. Grzegorz Sibiga s. 163-174
Problemy proceduralne udostępniania informacji publicznej z punktu widzenia samorządu terytorialnego Sylwester Szczepaniak s. 175-189
Automatyczne wspomaganie anonimizacji orzeczeń sądowych Krzysztof Olszowski Dariusz Rosłon s. 191-200
Zasady dostępu do informacji publicznej oraz stosunek ustawy o dostępie do informacji publicznej do innych ustaw Irena Kamińska s. 201-208
Sprawozdanie z konferencji "Aktualne problemy dostępu do informacji publicznej", WPiA UKSW w Warszawie, 10-11.1.2012 r. Justyna Kurek Krzysztof Świtała s. 211-220