Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zagrożenie jako podstawowa gwarancja ochrony praw zobowiązanego w niemieckim prawie federalnym o egzekucji administracyjnej Przemysław Ostojski s. 7-39
Zasada legalizmu a sankcjonowana samoregulacja : analiza na przykładzie porozumienia Prezesa UKE z Telekomunikacją Polską Jan Siudecki s. 41-66
Dopuszczalność porozumień zakupowych w świetle reguł konkurencji w wybranych systemach prawnych Agata Jurkowska-Gomułka s. 67-93
Pojęcie przedsiębiorstwa w świetle relacji pomiędzy unijnym i krajowym prawem konkurencji Izabela Gancarz s. 95-121
Nadzór nad spółką celową powołaną do realizacji przedsięwzięć EURO 2012 Tadeusz Kocowski Natalia Miłostan s. 123-145
Kolumbijska droga do wolności religijnej : analiza historyczno-prawna Marta Osuchowska s. 147-168
Instytucja "złotej akcji" w prawie włoskim Beata Sokół s. 169-189
Obrót gospodarczy jako znamię czynu zabronionego Elżbieta Hryniewicz s. 191-209
Doręczenia pism jednostkom organizacyjnym w postępowaniu administracyjnym : przegląd najważniejszych zagadnień tematu Agnieszka Zawiślańska s. 211-226
"Między wykładnią a tworzeniem prawa. Refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych", red. C. Mik, K. Gałka, Toruń 2011 : [recenzja] Wojciech Jasiński Katarzyna Gałka (aut. dzieła rec.) Cezary Mik (aut. dzieła rec.) s. 229-237
Sprawozdanie z konferencji "Hamburg International Environmental Law Conference", Hamburg, 15-16.9.2011 r. Konrad Marciniak s. 241-252