Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Fenomen państw upadłych w świetle prawa międzynarodowego Agnieszka Szpak s. 7-32
Szkodliwość w naruszeniu dyscypliny finansów publicznych a szkoda w majątku Skarbu Państwa lub jednostki sektora finansów publicznych Maria Gontarczyk-Skowrońska s. 33-47
Zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze Dorota Mieczkowska s. 49-71
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby wykorzystywania inteligentnych liczników Maciej Kawecki Mikołaj Rogowski s. 73-85
"Prawo do obrony w unijnych postępowaniach antymonopolowych - w kierunku unifikacji standardów proceduralnych w Unii Europejskiej", Krystyna Kowalik-Bańczyk, Warszawa 2012 : [recenzja] Sławomir Dudzik Krystyna Kowalik-Bańczyk (aut. dzieła rec.) s. 89-96
"Podział zasobów publicznych między administrację rządową i samorządową", Andrzej Niezgoda, Warszawa 2012 : [recenzja] Monika Kępa Andrzej Niezgoda (aut. dzieła rec.) s. 97-101