Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Kultura i Edukacja
2005, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Tendencje prywatyzacyjne w obszarze edukacji w wybranych krajach Europy Barbara Wiśniewska-Paź s. 7-21
Edukacja tematem wyborczym – polityczne uwarunkowania reform systemów oświaty Magdalena Ślusarczyk s. 22-36
Wyzwalający dyskurs pedagogiki ogólnej Piotr Skuza s. 37-49
Spór o miejsce sprawiedliwości w systemie wartości Stefan Konstańczak s. 50-58
Selekcje społeczne i edukacyjne na progu szkół ponadgimnazjalnych – zróżnicowania środowiskowe Jarosław Domalewski s. 59-76
Droga młodzieży wiejskiej na studia na podstawie badań studentów UMK w Toruniu Krzysztof Wasilewski s. 77-90
Awans edukacyjny młodzieży wiejskiej w okresie zmiany systemowej (na przykładzie dwóch powiatów województwa podlaskiego) Beata Borawska s. 91-104
Wpływ położenia gminy na proces edukacji młodzieży wiejskiej z obszaru Małopolski Magdalena Hoły s. 105-119
"Kultura mediów i jej spektakle na tle przemian komunikacji społecznej i literatury popularnej", Leszek Pułka, Wrocław 2004 : [recenzja] Małgorzata Sobocińska Leszek Pułka (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Nieodpłatna praca kobiet: mity, realia, perspektywy", Anna Titkow, Danuta Duch-Krzysztoszek i Bogusława Budrowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Sylwia Mucha Bogusława Budrowska (aut. dzieła rec.) Danuta Duch-Krzysztoszek (aut. dzieła rec.) Anna Titkow (aut. dzieła rec.) s. 125-127
"Studio P. Toruńska Scena Młodych", Magdalena Łubkowska-Stanisławska, Toruń 2003 : [recenzja] Stefan Melkowski Magdalena Łubkowska-Stanisławska (aut. dzieła rec.) s. 127-129
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt.: Powiązania rodzinne wśród twórców polskiej teorii i praktyki edukacyjnej Agnieszka Wałęga s. 129-131