Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura i Edukacja
2008, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Związki samotności z kontemplacją w perspektywie filozoficznej Piotr Domeracki s. 7-34
Wykluczenie społeczne – rys interpretacyjny i użyteczność badawcza Rafał Kruszka s. 35-69
Krótki dyskurs o zdrowiu i kulturze (z postmodernizmem w tle) Daniel Felcman Mirosław Kowalski s. 70-84
Determinizm środowiskowy w genezie zaburzonej socjalizacji – pewność czy wątpliwość? Wiesław Kubiak-Krzywicka s. 85-97
Wieloznaczność kobiecości unowocześnianej i wyimaginowanej w magazynach luksusowych dla kobiet (na przykładzie prezentacji ciała) Dorota Zaworska-Nikoniuk s. 98-117
Młodzież a zagrożenia współczesnej kultury Sebastian Taboł s. 118-130
Student-gracz jako produkt umasowienia i urynkowienia szkolnictwa wyższego Marta Opiłowska s. 131-139
Wirtualne nauczanie: przekraczanie kulturowych i technologicznych barier: przypadek icamp Agnieszka Chrząszcz Maria Nowojczyk s. 140-154
Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacyjnym dziecka Ewa Szymańska s. 155-175
Przejawy życia religijnego osób pozbawionych wolności Kazimierz Pierzchała s. 176-183
Doniosły jubileusz Leszek Pawelski s. 184-187
"Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży", Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Zielona Góra 2006 : [recenzja] Tomasz Leszniewski Ewa Narkiewicz-Niedbalec (aut. dzieła rec.) s. 188-194
Komentarz do recenzji książki "Socjalizacja poznawcza uczącej się młodzieży" Ewa Narkiewicz-Niedbalec s. 194-199
"Socjologia wizualna: fotografia jako metoda badawcza", Piotr Sztompka, Warszawa 2005 : [recenzja] Kazimierz Wieczorkowski Piotr Sztompka (aut. dzieła rec.) s. 200-206
"Oblicza ubóstwa w społeczeństwie informacyjnym", Agnieszka Szewczyk, Warszawa 2006 : [recenzja] Łukasz Afeltowicz Agnieszka Szewczyk (aut. dzieła rec.) s. 206-212