Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kultura i Edukacja
2008, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Maszyny społeczne: inżynieria społeczna w nowej perspektywie Łukasz Afeltowicz Krzysztof Pietrowicz s. 7-25
Środowisko wychowawcze – zarys problemu Wojciech Sroczyński s. 26-47
The Matrix has you – postmodernistyczny dyskurs o rzeczywistości i symulacji w kulturze popularnej Jakub Nikoniuk s. 48-60
Czy uzasadnione jest mówienie o prawniczym etnocentryzmie? Przemysław Kaczmarek s. 61-78
Etyka wobec uregulowań prawnych praktyk transplantacyjnych Agnieszka Raniszewska-Wyrwa s. 79-103
Rola bułgarskich szkół elitarnych w procesie społecznej reprodukcji Valentina Milenkova s. 104-122
Na drodze do niezależności: kulturowa odrębność Kurdów a ich dążenia do samostanowienia Patryk Wawrzyński s. 123-133
Znaczenie sprawności czytania oraz słuchania w procesie samokształcenia w języku angielskim Joanna Lewińska s. 134-150
Znaczenie samooceny w funkcjonowaniu społecznym – na przykładzie młodzieży maturalnej Anna Turowska s. 151-162
"Bachelard, l’Enfance et la Pédagogie", Georges Jean, Paris 1983 : [recenzja] Adam Dubik Georges Jean (aut. dzieła rec.) s. 163-169
"Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 1918–1946: portret kresowej uczelni", Jan Draus, Kraków 2007 : [recenzja] Władysław Szulakiewicz Jan Draus (aut. dzieła rec.) s. 169-172
"Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej", Renata Gardian, Kraków 2007 : [recenzja] Alicja Chyła Renata Gardian (aut. dzieła rec.) s. 172-181
"Potęga Wydajności", William W. Lewis, Warszawa 2005 : [recenzja] Sebastian Kluz William W. Lewis (aut. dzieła rec.) s. 182-189
I Ogólnopolska Konferencja Naukowa na temat: "Nauczyciel, Wychowawca, Terapeuta". Problemy, zagrożenia, metody pracy. Licheń, 8–9 kwietnia 2008 roku Izabela Tomala s. 189-196