Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura i Edukacja
2009, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Czy pojęcie emigracji coś jeszcze wyjaśnia? : szkic fenomenologiczno-krytyczny Karol Zamojski s. 7-13
Konsekwencje socjokulturowe migracji młodego pokolenia Polaków Jacek Kurzępa s. 14-36
Oblicze (post)modernistycznej Europy Sebastian Taboł s. 37-51
Świat konsumpcji: przekraczanie własnego ego Zofia Remiszewska s. 52-62
Buddyzm a kształtowanie postaw życiowych – perspektywa wychowawczo-społeczna Karolina Slovenko s. 63-83
I’m from Poland – o tożsamości Polaków na obczyźnie Karolina Grabowska-Garczyńska s. 84-91
Środowisko psychospołeczne szkoły a zdrowie uczniów Anna Gaweł s. 92-110
W kierunku edukacji międzykulturowej: parafialna Szkoła Romska w Suwałkach Joanna Cukras-Strelągowska Jakub Strelągowski s. 111-127
Funkcjonowanie domu kultury w mieście gminnym Izabela Tomala s. 128-147
Generał Profesor Elżbieta Zawacka (1909–2009) – pedagog społeczny, andragog Katarzyna Minczykowska s. 148-155
"Społeczeństwo i rytuał: heterotopia bezdomności", Maria Mendel, Toruń 2007 : [recenzja] Agata Gadzinowska Maria Mendel (aut. dzieła rec.) s. 156-161
Komentarz do recenzji książki Społeczeństwo i rytuał: heterotopia bezdomności Maria Mendel s. 161-164
"Obywatelska polityka społeczna", Mirosław Grewiński, Stanisław Kamiński, Warszawa 2007 : [recenzja] Magdalena Bergmann Mirosław Grewiński (aut. dzieła rec.) Stanisław Kamiński (aut. dzieła rec.) s. 170-164
"Hugo Kołłątaj i edukacja", Katarzyna Buczek, Warszawa 2007 : [recenzja] Joanna Dąbrowska Katarzyna Buczek (aut. dzieła rec.) s. 170-174
Sprawozdanie z konferencji: Ciało – Edukacja – Umysł Karolina Grabowska-Garczyńska s. 174-179