Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura i Edukacja
2004, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Globalne problemy współczesności a kształcenie uniwersyteckie Leszek Gawor s. 7-13
O jednym nieobecnym dyskursie – homoseksualizm w pedagogice Piotr Skuza s. 14-28
W kierunku nieuwarunkowanego: egzystencja w filozofii Gabriela Marcela Joanna Wilkońska s. 29-39
Współczesna kobieta wobec macierzyństwa Urszula Kusio s. 40-47
O kulturze dziecięcej: studium na przykładzie wiersza-kołysanki Maria Ostasz s. 48-62
Kultura literacka dzieci: analiza książki B. Reuter – "Hodder ocala świat" Elżbieta Szefler s. 63-74
Współczesne oblicza samotności wśród młodzieży Luba Jakubowska s. 75-84
Poziomy kultury ubóstwa wśród mieszkańców toruńskiego Domu dla Osób Bezdomnych i Najuboższych Stowarzyszenia Monar-Markot Agata Skulmowska s. 85-98
Szkoła polska poza granicami kraju animatorem integracji społeczności polskiej Andrzej Kusztelak s. 99-106
Stosunek do przedmiotu "muzyka" a kompetencje muzyczne młodzieży Elżbieta Szubertowska s. 107-114
Rozmowa z Adamem Lizakowskim o Czesławie Miłoszu Janusz Kopeć s. 115-119
"Struktura społeczna: wykłady z socjologii, cz. I", Henryk Domański, Warszawa 2004 : [recenzja] Dominika Krawczinska Henryk Domański (aut. dzieła rec.) s. 120-124
"Społeczeństwo w trakcie zmiany", Andrzej Radziewicz-Winnicki, Gdańsk 2004 : [recenzja] Jan Żebrowski Andrzej Radziewicz-Winnicki (aut. dzieła rec.) s. 124-126
"Erziehungswissenschaft in Deutschland im 20. Jahrhundert. Zur Entwicklung der sozialen und fachlichen Struktur der Disziplin von der Erstinstitutionalisierung bis zur Expansion", Bad Heilbrunn Władysława Szulakiewicz Klaus-Peter Horn (aut. dzieła rec.) s. 126-127
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Stan i potrzeby badań nad rozwojem oświaty, wychowania i kultury fizycznej w okresie PRL", Gdańsk, 8–9 września 2003 roku Elżbieta Gorloff s. 128-131