Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Kultura i Edukacja
2006, Numer 2-3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Siła "Międzyludzkich" relacji, czyli o tożsamość w ujęciu interakcyjnym Tomasz Leszniewski s. 7-28
Między strukturalizmem a hermeneutyką: o bolączkach i nadziejach szkolnego kształcenia literackiego Katarzyna Stankiewicz s. 29-40
O pedagogikę odmienności seksualnej (teoria queer) Piotr Skuza s. 41-59
Młodość w objęciach seksbiznesu Jacek Kurzępa s. 60-77
La Pologne martyre w niewidzialnej dłoni Adama Smitha: przyczynek do refleksji nad kształtowaniem się kapitalizmu w Polsce współczesnej Bogusław Dziadzia Andrzej Kasperek s. 78-95
Czy prowincjonalne szkoły zdolne są do optymalizacji społecznej wartości dzieci – rozważania nad kondycją szkół wiejskich w kontekście teorii Jamesa S. Colemana Anna Wójtewicz s. 96-109
Śmiech jako graniczna forma ludzkiego zachowania opisany przez H. Plessnera a komedia dell’arte Cezary Marasiński s. 110-118
Wpływ edukacji na strukturę społeczną na podstawie koncepcji Randalla Collinsa Anna Maria Rogaczewska s. 119-129
Poczucie tożsamości narodowej młodzieży pochodzenia białoruskiego: perspektywa edukacji międzykulturowej Alicja Joanna Siegień s. 130-147
Struktura i funkcjonowanie szkolnictwa amerykańskiego w początkach XXI wieku Stanisław Kawula Anna Mierzejewska s. 148-159
"Mądrze, godnie, szczęśliwie: wprowadzenie do etyki", Jolanta Mironiuk, Gdynia 2005 : [recenzja] Bogusław Gałka Jolanta Mironiuk (aut. dzieła rec.) s. 160-162
"Społeczne światy szkół średnich: od trajektorii marginesu do trajektorii elit", Piotr Mikiewicz, Wrocław 2005 : [recenzja] Rafał Kruszka Piotr Mikiewicz (aut. dzieła rec.) s. 162-166
"Społeczeństwo wiedzy – szansa dla Polski", Krzysztof Pawłowski, Kraków 2004 : [recenzja] Marcin Centkowski Krzysztof Pawłowski (aut. dzieła rec.) s. 166-170
"Edukacja permanentna – rozdroża i nadzieje", Bogdan Suchodolski, Warszawa 2003 : [recenzja] Sylwia Hoffmann Bogdan Suchodolski (aut. dzieła rec.) s. 170-172
"Mama zniosła jajko!", Babette Cole, Warszawa 2004 : [recenzja] Elżbieta Szefler Babette Cole (aut. dzieła rec.) s. 172-178
"Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo", Claire M. Renzetti, Daniel J. Curran, Warszawa 2005 : [recenzja] Natalia Krzyżanowska Daniel J. Curran (aut. dzieła rec.) Claire M. Renzetti (aut. dzieła rec.) s. 178-184
"Ku dobrej edukacji", Kazimierz Denek, Toruń 2005 : [recenzja] Leszek Pawelski Kazimierz Denek (aut. dzieła rec.) s. 184-186
"Społeczno-kulturowe konteksty tożsamości wschodniego i zachodniego pogranicza Polski", Małgorzata Gajewska Irena Machaj (aut. dzieła rec.) s. 187-191
Profesor Karol Klemens Poznański – historyk oświaty i wychowania, pedagog: (W siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin) Władysława Szulakiewicz s. 191-196
LIST OTWARTY w sprawie słabości krytyki naukowej i negatywnych zjawisk w postępowaniach awansowych Tadeusz Lewowicki s. 197-199