Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Kultura i Edukacja
2008, Numer 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Ludzie nauki w Polsce – między mobilnością a migracją Agnieszka Jeran s. 7-20
Mobilność studentów i umiędzynarodowienie szkolnictwa wyższego jako czynnik wspomagający konkurencyjność Polski w Unii Europejskiej Andrzej Lis s. 21-33
Młodzi Polacy na uczelniach europejskich – realne szanse czy tylko marzenia? Beata Stachowiak s. 34-42
"Czego Jaś-ia się nie nauczy, tego Jan-ina nie będzie umiał-a", czyli o przyczynach (nie)obecności kobiet w sferze publicznej Natalia Krzyżanowska s. 43-55
Walka młodych kotek: kultura ukrytej agresji i rywalizacji jako wszechobecny element dziewczęcej codzienności w perspektywie socjologii Katarzyna Stadnik s. 56-72
Le parkour – sport, moda czy subkultura? Alicja Chyła s. 73-87
Normy etyczne, jakich powinien przestrzegać pracownik – w opinii polskiej i norweskiej młodzieży szkół średnich Barbara Ober-Domagalska s. 88-102
Preferencje rozdziału dóbr u młodzieży maturalnej Anna Turowska s. 103-111
Pedagodzy kultury: Stefan Szuman, Irena Wojnar, Maurice Debesse – relacje w świetle zachowanych listów i wspomnień Marek Mariusz Tytko s. 112-122
VIII Polski Zjazd Filozoficzny Ryszard Wiśniewski s. 123-129
Refleksje z obrad Sekcji Etyki Marcin Jaranowski s. 130-132
Pole problemowe estetyki Kinga Kaśkiewicz s. 133-135
Zjazd w oglądzie przedstawiciela wstępującego toruńskiego pokolenia Maciej Dombrowski s. 136-143
"Szkoła polska na obczyźnie wobec dylematów tożsamościowych", Marta Maria Urlińska, Toruń 2007 : [recenzja] Jacek Kurzępa Marta Maria Urlińska (aut. dzieła rec.) s. 144-156
Komentarz do recenzji książki Marta Maria Urlińska s. 156-161
"Gospodarka niewinnego oszustwa: prawda naszych czasów", John Kenneth Galbraith, Warszawa 2005 : [recenzja] Arkadiusz Karwacki John Kenneth Galbraith (aut. dzieła rec.) s. 161-171
Sprawozdanie z seminarium "Młodzi Polacy na rynku europejskim" Marta Sikora-Lisewska s. 171-176
Sprawozdanie z konferencji "Edukacja społeczeństwa XXI wieku" Karolina Kaszlińska s. 176-180