Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 15
Kultura i Edukacja
2004, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Klasa wyższa czy elita? : rozważania nad wyższymi warstwami społeczeństwa polskiego po 1989 r. Kinga Kaaz s. 7-18
Dochodzenie w sprawie Strategii Państwa dla Młodzieży – z inspiracji myślą Michela Foucaulta Helena Ostrowicka-Miszewska s. 19-27
Kondycja kultury filmowej: pytania o istotę kultury filmowej we współczesnym spektaklu multimedialnym Ewelina Konieczna s. 28-34
Z dziejów filozoficznych zamyśleń nad samotnością Piotr Domeracki s. 35-47
Stres traumatyczny a wartości: przyczynek do mechanizmów socjalizacji Sybiraków Ewa Jackowska s. 48-59
Znaczenia i symbole w działaniu: przesądy, zwyczaje i pieśni żeglarskie jako sposób definiowania i organizowania stosunków społecznych na dawnych żaglowcach i współczesnych jachtach Magdalena Boruczkowska s. 60-72
Badania kultury literackiej młodzieży studiującej – propozycja teoretyczno-metodologiczna Marta Krasuska-Betiuk s. 73-88
Koncepcja wychowania w świetle teorii Erika Eriksona Katarzyna Wasilewska s. 89-94
O strategii wychowawczej szkoły Ewa Kozak s. 95-97
"Od polityki do politologii", Czesław Mojsiewicz, Toruń 2004 : [recenzja] Iwona Hofman Czesław Mojsiewicz (aut. dzieła rec.) s. 98-102
"Kościół katolicki w przededniu wejścia Polski do Unii Europejskiej", red. Piotr Mazurkiewicz, Warszawa 2003 : [recenzja] Stanisław Burdziej Piotr Mazurkiewicz (aut. dzieła rec.) s. 102-106
"Polacy w Holandii – przeszłość i teraźniejszość", Joanna Leska-Ślęzak, Toruń 2003 : [recenzja] Mieczysław Sprengel Joanna Leska-Ślęzak (aut. dzieła rec.) s. 106-107
"Teacher Education through Open and Distance Learning", ed. Bernadette Robinson, Colin Latchem, London 2003 : [recenzja] Kazimierz Wieczorkowski Colin Latchem (aut. dzieła rec.) Bernadette Robinson (aut. dzieła rec.) s. 107-110
"Polskie szkolnictwo muzyczne: geneza i ewolucja systemu", Wojciech Jankowski, Bydgoszcz 2002 : [recenzja] Andrzej Michalski Wojciech Jankowski (aut. dzieła rec.) s. 111-112
"Wiórki kokosowe", Piotr K. Domaradzki, Toruń 2003 : [recenzja] Stefan Melkowski Piotr K. Domaradzki (aut. dzieła rec.) s. 112-114