Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Kultura i Edukacja
2007, Numer 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Funkcje edukacyjnej literatury dla dzieci i młodzieży Jan Czechowski s. 7-21
Marketing społeczny w służbie biznesu i społeczeństwa Marta Karwacka s. 22-36
Filozofia historii jako filozoficzna refleksja nad dziejami : miejsce i rola filozofii historii w myśleniu filozoficznym Piotr Wasyluk s. 37-50
Liberalizm i wychowanie: Richarda Rorty’ego filozofia edukacji Tomasz Kalbarczyk s. 51-59
Pedagogika społeczna czy Wojciech Sroczyński s. 60-69
Dyskusje o materialnym statusie podmiotu – Rene Descartes, Maine de Biran i Emmanuel Lévinas Iwona Stachowska s. 70-81
Komunikacja tekstowa a poczucie alienacji wśród młodzieży Anna Brosch s. 82-92
Młodzi wobec sfery publicznej: ekozespoły w działaniu Zofia Remiszewska s. 93-99
Nauczyciel pomocnik czy wróg? : postrzeganie nauczycieli przez uczniów w różnych typach szkół: raport z badań Aneta Baranowska Dorota Kozłowska Magdalena Siatkowska s. 100-111
"Rękopis znaleziony w Saragossie" Jana Potockiego jako literacki przejaw kultury śmiechu Cezary Marasiński s. 112-123
Doktorat honoris causa dla Profesora Zbigniewa Kwiecińskiego Helena Ostrowicka-Miszewska s. 124-129
"Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy", Zygmunt Bauman, Kraków 2006 : [recenzja] Joanna Maria Piechowiak Zygmunt Bauman (aut. dzieła rec.) s. 130-132
"Zdolność do rządzenia: raport dla Klubu Rzymskiego", Yehezkel Dror, Białystok 2006 : [recenzja] Helena Ciążela Yehezkel Dror (aut. dzieła rec.) s. 132-136
"Autonomia czy odłączenie?: rola osoby znaczącej w życiu młodzieży z trudnościami w nauce", Ewa Domagała-Zyśk, Lublin 2004 : [recenzja] Mirosława Michałek Ewa Domagała-Zyśk (aut. dzieła rec.) s. 136-139
"Horyzonty teatru II: droga Kazimierza Brauna: szkice", pod redakcją Justyny Brylewskiej, Toruń 2006 : [recenzja] Agnieszka Popowska Justyna Brylewska (aut. dzieła rec.) s. 139-144
"Życie kulturalne więźniów w KL Auschwitz w świetle relacji i pamiętników", Iwona Urbańska, Toruń 2005 : [recenzja] Marcin Żynda Iwona Urbańska (aut. dzieła rec.) s. 144-146
Sprawozdanie z VI Krajowej Konferencji "Media w edukacji – szanse i zagrożenia" Katarzyna Grabianowska s. 146-148