Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 14
Kultura i Edukacja
2006, Numer 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Edukacja dla kultury społecznej i kondycja wspólnoty Kazimierz Szmyd s. 7-21
KULT, czyli Kazika Staszewskiego strategia dekonstrukcji Adam Dubik s. 22-36
Zarys nowej perspektywy w teorii socjalizacji: skok poznawczo-behawioralny Tomasz Kozłowski s. 37-62
Kultura zdrowotna szkoły Anna Gaweł s. 63-73
"Środowisko niewidzialne" w andragogice Wojciech Sroczyński s. 74-89
Porządek i ład społeczny w świecie młodzieży a jakość więzi w sytuacji zmieniającej się rzeczywistości polskiej Katarzyna Wasilewska s. 90-96
Relacje pomiędzy jednostką a społeczeństwem i ich wpływ na kształtowanie się kultury Jarosław Głęborski s. 97-107
Cytaty literackie w świadomości studentów pedagogiki: relacja z badań Marta Krasuska-Betiuk s. 108-116
Niebezpieczne gry komputerowe Stanisław Taboł s. 117-126
Społeczne uwarunkowania wyboru specjalizacji lekarza rodzinnego Krzysztof Buczkowski Sławomir Czachowski s. 127-142
"Człowiek w probówce: komiks, etyka, medycyna, red. Tomasz Kołodziejczak, Egmont 2004 : [recenzja] Tomasz Marcińczak Tomasz Kołodziejczak (aut. dzieła rec.) s. 143-146
"Małżeństwa młodocianych: przyczyny i konsekwencje", Urszula Kempińska, Włocławek 2005 : [recenzja] Stanisław Kawula Urszula Kempińska (aut. dzieła rec.) s. 146-149
"Wstyd i przemoc – refleksje nad śmiertelną epidemią", James Gilligan, Poznań 2001 : [recenzja] Kamila Kamińska James Gilligan (aut. dzieła rec.) s. 149-153
"Lila i bestia z szafy", Joanna Jung,Gdańsk 2004 : [recenzja] Elżbieta Szefler Joanna Jung (aut. dzieła rec.) s. 153-157