Tytuł Kultura i Edukacja
ISSN 1230-266X
Wydawca Wydawnictwo Adam Marszałek
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Kultura i Edukacja
2007, Numer 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Dyskurs wokół pedagogiki i pedagogii rodziny Stanisław Kawula s. 7-22
Etyka odpowiedzialności (Spojrzenie z perspektywy odpowiedzialności globalnej) Helena Ciążela s. 23-36
Jak nazwać współczesność? : problem konceptualizacji płynnej nowoczesności Zygmunta Baumana, drugiej nowoczesności Ulricha Becka i późnej nowoczesności Anthony’ego Giddensa Katarzyna Suwada s. 37-48
Stanisław Ignacy Witkiewicz – filozof "problematyczny" Maciej Dombrowski s. 49-61
Myśli o muzyce w pracy Henryka Elzenberga "Kłopot z istnieniem – aforyzmy w porządku czasu" Jarosław Domagała s. 62-72
Tadeusz Matuszewski – uczony, indywidualista i nieprzeciętny człowiek Konrad Studnicki-Gizbert s. 73-88
O funkcjonowaniu literatury emigracyjnej wśród dzisiejszych czytelników Marcin Lutomierski s. 89-94
Rozwój edukacji i ideologii edukacyjnej w Australii w XIX i XX wieku Mieczysław Sprengel s. 95-107
Idea i organizacja VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Dariusz Kubinowski s. 108-110
Potrzeba alfabetyzacji krytycznej Zbigniew kwi s. 111-117
Sprawozdanie z VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Teresa Hejnicka-Bezwińska s. 118-125
Z obrad grupy dyskusyjnej "Metodologia pedagogiki praktycznie zorientowanej a funkcjonowanie edukacji w sferze publicznej" Natalia Sokołowicz s. 126-129
Z obrad grupy dyskusyjnej "Integracja czy segregacja? Dominacja czy dialog?" Alicja Sadownik s. 130-134
Stanowisko uczestników VI Ogólnopolskiego Zjazdu Pedagogicznego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie stanu i perspektyw rozwoju edukacji w Polsce Zbigniew Kwieciński s. 135-140
"Socjologia dobroczynności: zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich", Jadwiga Królikowska, Warszawa 2004 : [recenzja] Aleksandra Zienko Jadwiga Królikowska (aut. dzieła rec.) s. 141-147
Komentarz do recenzji książki "Socjologia dobroczynności" Jadwiga Królikowska s. 147-148
"Globalizacja: refleksje etyczne", Aniela Dylus, Wrocław 2005 : [recenzja] Maria Emilia Nowak Aniela Dylus (aut. dzieła rec.) s. 148-152
"Jeden świat: etyka globalizacji", Peter Singer, Warszawa 2006 : [recenzja] Stefan Konstańczak Peter Singer (aut. dzieła rec.) s. 152-158
"Źródła do dziejów nauczania domowego dzieci polskich w XIX i początku XX wieku", Bydgoszcz 2005 : [recenzja] Katarzyna Buczek s. 158-161