Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Wychowanie w Rodzinie
2014, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Alicja Szerląg Stefania Walasek s. 9-11
Family ties and intergenerational relationships in European families in the twentieth century Marie Mareckova s. 15-21
Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur – orientacje rodziców i dzieci Alicja Szerląg s. 23-40
Czy miłość nie rozróżnia kolorów? Międzyrasowa adopcja w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych Łukasz Albański s. 41-48
Family upbringing in communist Romania Luminita Dumanescu s. 49-61
Growing up and upbringing in a traditional Bosnian-Herzegovinian family Adnan Tufekcic s. 63-91
Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości kulturowej i tolerancji u młodej osoby Larysa Kovalchuk s. 93-108
Роль семьи и школы в формировании культуры мышления, культурной идентичности и толерантности личности молодого человека Larysa Kovalchuk s. 109-125
Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech Łukasz Ryszka s. 127-147
The challenges of transmitting family values in multi-cultural contexts Patricia Hyjer Dyk s. 149-158
Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego na Syberii Barbara Jędrychowska s. 161-173
The role of grandparents within the family and in child rearing among the Russians living in Estonia Inna Jarva s. 175-184
Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków i Białorusinów na Syberii Tatjana A. Goncarova s. 185-191
Семейный уровень трансляции католических традиций у поляков и белорусов Сибири Tatjana A. Goncarova s. 193-199
Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich w Drugiej Rzeczypospolitej Urszula Wróblewska s. 201-217
Ukraińskie narodowe tradycje rodzinnej edukacji dzieci i młodzieży Romana Mykhaylyshyn s. 219-230
Украинские национальные традиции семейного воспитания детей и молодежи Roman Mykhaylyshyn s. 231-242
Chata góralska jako środowisko życia rodzinnego na Podhalu (XIX – początek XX wieku) Anna Haratyk s. 243-259
Opiekuńczo-wychowawcze placówki ukraińskich towarzystw zakonnych Galicji jako forma kompensacji wychowania rodzinnego : koniec XIX – pierwsza połowa XX wieku Iryna Myshchyshyn s. 263-270
Опекунско-воспитательные учреждения украинских монашеских объединений Галиции как форма компенсации семейного воспитания : кон. ХІХ – первая пол. ХХ вв. Iryna Myshchyshyn s. 271-279
Instytucje wychowania przedszkolnego w wielokulturowej Łodzi w latach 1924–1939 : organizacja, zadania, formy działania Joanna Sosnowska s. 281-306
Wsparcie dziecka romskiego przez rodzinę w integracji społecznej Ewelina Piecuch s. 307-324
Postrzeganie instytucji wspomagających rodzinę w perspektywie doświadczeń dzisiejszych skazanych Polaków i cudzoziemców Arkadiusz Urbanek s. 325-339
Alfabetyczny spis Autorów s. 341-342
Indeks cytowań s. 343-350