Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Wychowanie w Rodzinie
2015, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Anna Haratyk Stefania Walasek s. 11-16
Józef Starkman (1847–1892) – popularyzator wiedzy medycznej w zakresie opieki nad chorym dzieckiem w domu Renata Bendarz-Grzybek Izabela Krasińska s. 19-38
Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet Agnieszka Szczap s. 39-50
Międzygeneracyjna transmisja wartości w rodzinach polskich w Drugiej Rzeczypospolitej w kontekście ideologii wychowawczej państwa w latach 1918–1939 Agata Samsel s. 51-82
Aktualność Jana Pawła II koncepcji wychowania w rodzinie Anastazja Sorkowicz s. 83-102
Rola i funkcje rodziny w pismach polskich ekonomistów na przełomie XIX i XX wieku Aneta Bołdyrew s. 105-119
Wychowanie małego dziecka w Polsce w pierwszej dekadzie okresu międzywojennego na łamach wybranych czasopism pedagogicznych – ciągłość i zmiana Małgorzata Kozłowska s. 121-138
Dyskurs o rodzinie na łamach „Przeglądu Powszechnego” w II Rzeczypospolitej Beata Topij-Stempińska s. 139-154
Dyskurs o wychowaniu i edukacji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną – analiza wybranych polskich czasopism pedagogicznych od przełomu XIX Kamila Gandecka s. 155-173
Aspekty współpracy szkoły i domu w świetle dzienników urzędowych kuratoriów okręgów szkolnych w Polsce w latach 1932–1939 Elżbieta Magiera s. 175-196
Rodzina i dzieciństwo na łamach czasopism dziecięcych w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej Danuta Apanel s. 197-213
Rodzina na łamach czasopisma „Zawsze Wierni” Bractwa Świętego Piusa X Dominik Figiel s. 215-231
Ewa Korzeniowska jako matka – strażniczka ogniska domowego. Wychowanie w kresowej rodzinie szlacheckiej na ziemiach polskich pod zaborami w okresie międzypowstaniowym Joanna Skolik s. 235-241
Kobieta w roli matki. Propozycje Anastazji z Jełowickich Dzieduszyckiej (1842–1890) Joanna Falkowska s. 243-254
U progu społecznej dyskusji o macierzyństwie świadomym na ziemiach polskich przełomu XIX i XX wieku Katarzyna Dormus s. 255-270
Obraz matki i macierzyństwa w przekazach źródłowych z historii wychowania Edyta Bartkowiak s. 271-294
Odpowiedzialność ojcowska za wychowanie potomstwa w świetle piśmiennictwa moralizatorsko-dydaktycznego okresu pełnego średniowiecza Witold Brzeziński s. 297-308
Epistolarne świadectwa miłości synowskiej : Zygmunt Krasiński – Wincenty Krasiński Henryk Gradkowski s. 309-324
Rola rodziców w edukacji młodzieży galicyjskiej : analiza zagadnienia na podstawie źródeł pamiętnikarskich Dorota Grabowska-Pieńkosz s. 325-339
Wychowanie seksualne młodzieży w świetle XIX-wiecznych poradników parenetycznych Mateusz Szubert s. 341-357
Rodzina – dom ojczysty w poezji i wojennych wspomnieniach dzieci i młodzieży na tułaczych szlakach (1939–1945) Edyta Sadowska s. 359-381
Obraz ojca w świetle polskich poradników dla rodziców z lat 1918–1970 Agnieszka Małek s. 383-395
Ojciec i ojcostwo w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, w świetle pamiętników inspirowanych z epoki Andrzej Ładyżyński s. 397-416
Wychowanie politycznie zaangażowane, czyli hiszpańska rodzina doby frankizmu : portret filmowy Anna Olchówka s. 419-428
Seriale rodzinne w komunistycznej Czechosłowacji w kontekście nauczania historii i edukacji medialnej Kamil Stepanek s. 429-437
Alfabetyczny spis Autorów s. 439-442
Indeks cytowań s. 443-451