Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 25
Wychowanie w Rodzinie
2014, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Ewa Jurczyk-Romanowska Stefania Walasek s. 11-15
Czesław Wycech jako kreator polityki oświatowo-wychowawczej Witold Chmielewski s. 19-35
Związek Nauczycielstwa Polskiego w procesie przygotowania nauczycieli do zadań wychowawczych w Polsce po II wojnie światowej Edyta Kahl s. 37-54
Wpływ kolektywizacyjnej polityki państwa na marginalizację tradycyjnych wartości rodziny w chłopskiej w Polsce w połowie XX wieku Tomasz Skonieczny s. 55-76
Łódzkie Żydowskie Towarzystwo Opieki nad Sierotami i jego działalność na rzecz dzieci i młodzieży w latach I wojny światowej Joanna Sosnowska s. 77-94
Przysposobienie spółdzielcze wiejskiej młodzieży pozaszkolnej w Polsce w okresie międzywojennym (1918–1939) Elżbieta Magiera s. 95-116
Wskazania wychowawcze dla polskich rodzin na Śląsku katolickiego czasopisma „Monika” w drugiej połowie XIX wieku Grzegorz Michalski s. 119-135
O zadaniach wychowawczych rodziny : koncepcje współpracowników czasopisma „Szkoła” Agnieszka Wałęga s. 137-158
Wychowawcze obowiązki matek w rodzinie katolickiej na przełomie XIX i XX wieku w przekazie śląskiego periodyku „Rodzina” Iwonna Michalska s. 159-175
Rola, zadania i pozycja społeczna mężczyzny i kobiety w rodzinie w świetle wybranych czasopism kobiecych z lat 1864–1914 Barbara Kalinowska-Witek s. 177-189
Peculiarities of the Collaboration between the Family and the Pre-school Educational Institution: the Qualitative Aspect Daiva Malinauskiene Inesa Vietiene s. 193-204
Dlaczego edukacja domowa? Aksjologiczne uzasadnienia edukacji bez szkoły Anna Maria Kucharska s. 205-224
Educational Conditions for (Self-)Development of Children’s Resistance to Consumerism in the Family Juodaityte Audrone Reda Poneliene s. 225-237
(Nie)dobre rady rodziców? Obecność rodzicielskich, przyzwoleń, nakazów i zakazów w życiu współczesnej młodzieży : badawcza perspektywa edukacjnego analityka transakcyjnego Adrianna Sarnat-Ciastko s. 239-253
Przesunięcie socjalizacyjne dzieci i młodzieży we współczesnej rodzinie polskiej Paulina Forma s. 257-268
The Specifics of the Socialisation Process of the Children in the Family and Out-of-Family Care Institutions Lubova Vasechko s. 269-279
Relacje rodzice – dziecko i ich prawne konteksty Małgorzata Dyrdół s. 281-296
Samotny rodzic w obliczu instytucji – pomiędzy subiektywną opinią a empatią pracowników socjalnych przeprowadzających rodzinny wywiad środowiskowy Ewa Jurczyk-Romanowska s. 297-315
The Support of the Child and the Family Experiencing Spiritual Loneliness – as One of the Tasks of Family Assistants Katarzyna Wasilewska-Ostrowska s. 317-326
Przemiany autorytetu ojca w rodzinie polskiej w XX wieku : interpretacja z perspektywy historyczno-pedagogicznej Paweł Śpica s. 329-349
Być nastoletnim ojcem w łódzkiej enklawie biedy : rodzicielstwo młodych mężczyzn o niskim statusie społeczno-ekonomicznym w świetle koncepcji „nowego ojcostwa” Paulina Bunio-Mroczek s. 351-373
The Role of the Father in Childcare Eva Riecicova Silvia Slezakova s. 375-383
Contemporary Parenthood. The Meaning of Mother and Father in the Child’s Life Maja Piotrowska s. 385-398
Alfabetyczny spis Autorów s. 399-400
Indeks cytowań s. 401-410