Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 18
Wychowanie w Rodzinie
2011, Tom 2

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp s. 9-11
Rola matki w wychowaniu i kształceniu dzieci w świetle artykułów z krakowskich czasopism kobiecych „Niewiasty” i „Kaliny” Małgorzata Stawiak-Ososińska s. 15-32
Wskazówki dotyczące wychowywania w rodzinie prezentowane na łamach czasopism w XIX wieku Marzena Okrasa s. 33-51
Zabawa a wychowanie dziecka w rodzinie na łamach wybranych czasopism warszawskich przełomu XIX i XX wieku Renata Bednarz-Grzybek s. 53-80
Model rodziny i wychowania rodzinnego w parafialnej prasie wielkopolskiej w II Rzeczypospolitej na przykładzie „Tygodnika Parafji Zbąszyńskiej” Mirosław Piwowarczyk s. 81-104
Współpraca rodziny i szkoły w wychowaniu spółdzielczym dzieci i młodzieży w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) Elżbieta Magiera s. 105-125
Wizerunek teściowej we współczesnej prasie kobiecej Eleonora Sapia-Drewniak s. 127-138
Obraz polskiej rodziny w elementarzach szkolnych II Rzeczypospolitej Katarzyna Kochan s. 141-165
Rodzina w epoce nowożytnej i jej miejsce w nauczaniu oraz podręcznikach historii : w kwestii wykorzystania tematów związanych z życiem codziennym Jiri Mihola s. 167-171
W kwestii wymiaru medialno-metodycznego historii rodziny w nauczaniu historii w szkole podstawowej Kamil Stepanek s. 173-179
Obraz rodziny polskiej w gimnazjalnych podręcznikach wychowanie do życia w rodzinie w latach 1999-2007 Mariola Szybalska s. 181-213
Poszukiwanie korzeni i tradycji rodzinnych : aspekt dydaktyczny i wychowawczy seminarium pedagogicznego Jolanta Szablicka-Żak s. 217-227
Współdziałanie nauczycieli i szkoły ze środowiskiem rodzinnym w regionie Warmii i Mazur (1945-1956) Maria Radziszewska s. 229-258
Zapisy i fundacje rodzin krakowskich na rzecz opieki nad dziećmi i dorosłymi w drugiej połowie XIX wieku Ryszard Ślęczka s. 261-271
Wbrew rodzinie: obligatoryjne stancje uczniowskie w Wileńskim Okręgu Naukowym w okresie międzypowstaniowym Janina Wołczuk s. 273-287
Sierocińce zakonne w Drugiej Rzeczypospolitej : z badań nad dziejami opieki zastępczej (pozarodzinnej) w Polsce Edyta Bartkowiak s. 289-319
Początki likwidacji katolickich zakładów opiekuńczo-wychowawczych po drugiej wojnie światowej Witold Chmielewski s. 321-336
Alfabetyczny spis autorów s. 337