Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wychowanie w Rodzinie
2012, Tom 6

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Krystyna Ferenz Ewa Kowalska s. 9-12
Rodzina w świadomości społecznej : co (kto) tak naprawdę stanowi rodzinę? Społeczne (re)konstruowanie definicji rodziny Małgorzata Helena Herudzińska s. 15-41
Rodzina – jej wartość i znaczenie z perspektywy życia Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców Maja Piotrowska s. 43-61
Wychowanie szczęśliwego człowieka podstawowym celem rodziców Ewelina Piecuch s. 63-81
Cechy charakteru czy kompetencje i umiejętności – dylematy rodzica XXI wieku Elżbieta Jezierska-Wiejak s. 85-97
Bariery komunikacyjne w rodzinie Barbara Koc-Kozłowiec s. 99-116
Relacyjny wymiar wychowania w perspektywie związku między jakością relacji małżeńskiej a spostrzeganiem rzeczywistości wychowania w rodzinie Danuta Opozda s. 117-137
Rola rodziny a podejmowanie aktywności ruchowej przez studentów Justyna Palacz s. 139-163
Rodzina w procesie konstruowania obrazu osób niepełnosprawnych : rola płci w niepełnosprawności Iwona Rudek s. 165-186
Rodzina zagrożona wykluczeniem społecznym – przykłady dobrych praktyk w zakresie systemowych form pomocy Kamila Gandecka s. 189-200
Wychowanie w rodzinie i dla rodziny osób dorosłych w świetle instytucji oświatowych Iryna Kierzkowska s. 201-221
Działania organizacji pozarządowych na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci ze środowiska wiejskiego Katarzyna Palka s. 223-241
Rola ośrodków wsparcia dziennego we wspomaganiu funkcjonowania rodziny z dorosłym dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną i Anna Szalast s. 243-259
„Niełatwo być rodzicem” – prezentacja głównych założeń programu skierowanego do rodziców korzystających z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu Monika Wójtowicz s. 261-266
Rola asystenta rodziny w świetle Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – kolejna forma pracy z rodzinami dysfunkcyjnymi Elżbieta Zieja s. 267-275
Alfabetyczny spis Autorów s. 277
Indeks cytowań s. 279-309