Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Wychowanie w Rodzinie
2011, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Leszek Albański Ewa Jurczyk-Romanowska s. 9-11
Komunikacja niewerbalna jako wyraz więzi w rodzinie Krystyna Ferenz s. 15-24
Wychowanie z telewizorem w tle : o telewizji w codziennym życiu rodziny Patrycja Hanyga-Janczak s. 25-38
Rodzina a czas wolny Grażyna Durka s. 39-52
Od rodziny posttradycyjnej do postmodernistycznej – współczesne modele relacji rodzinnych Anna Mitręga s. 55-84
Porozumienie miedzy pokoleniami w rodzinie – płaszczyzny rozwoju Alicja Kozubska s. 85-95
Realizacja funkcji opiekuńczo-wychowawczej w rodzinach wielodzietnych oraz czynniki ją warunkujące Paulina Forma s. 97-113
Znaczenie nieobecności ojca w narracjach Dorosłych Dzieci Rozwiedzionych Rodziców Maja Piotrowska s. 115-134
Społeczny wymiar funkcjonowania rodziny i kobiety w środowisku wiejskim Krzysztof Zajdel s. 135-150
Dzieciństwo jako wartość Ewelina Piecuch s. 153-166
Rola rodziny w samorozwoju młodzieży Małgorzata Prokosz s. 167-192
Narzeczeństwo – dawne i współczesne : zmiana w sposobie przygotowania się do małżeństwa Andrzej Ładyżyński s. 193-217
Przedstawienia rodziny w komiksie – uwikłania ideologiczne Jacek Gulanowski s. 219-238
Polityka rodzinna prowadzona w środowiskach lokalnych Fryderyk Drejer s. 241-250
Samotne rodzicielstwo w systemie pomocowym państwa Ewa Jurczyk-Romanowska s. 251-266
Alfabetyczny spis autorów s. 267