Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wychowanie w Rodzinie
2013, Tom 7

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Barbara Jędrychowska s. 9-14
Rodzina w poglądach wybranych filozofów Agnieszka Szczap s. 17-31
Obraz postaw i powinności dzieci wobec rodziców w pełnym średniowieczu : w świetle "De regimine filiorum nobilium" Wincentego z Beauvais i "De regimine principum" Idziego Rzymianina Witold Brzeziński s. 33-47
Rodzina w egzystencjalnym paradygmacie Dziennika Pisarza Fiodora M. Dostojewskiego Anastazja N. Koszeczko s. 49-58
Семья в экзистенциальной парадигме Дневника писателя Федора М. Достоевского Анастазя Н. КОШЕЧКО s. 59-69
Nationalistic Upbringing of a Ukrainian Child Based on “Woman’s Lot” Magazine Petro Siredzhuk s. 71-81
Wychowanie w rodzinie według Janusza Korczaka Edyta Bartkowiak s. 83-105
Rodzina szlachecka w świetle staropolskich poradników gospodarskich Jan Ryś s. 109-126
Sprawy tajemne i nieczyste : rola rodziny w wychowaniu seksualnym dzieci w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku w świetle poradników : zarys problematyki Monika Nawrot-Borowska s. 127-162
Funkcje rodziny w świetle czasopism kobiecych i rodzinnych Królestwa Polskiego z lat 1864–1914 Barbara Kalinowska-Witek s. 163-179
Dziecko w rodzinie robotniczej w Królestwie Polskim na przełomie XIX i XX wieku : warunki życia i normy wychowania Aneta Bołdyrew s. 181-213
Współpraca rodziny i szkoły na przykładzie szkół w Lublinie w okresie II Rzeczypospolitej Marzena Okrasa s. 217-234
Rodziny potrzebujące wsparcia w II Rzeczypospolitej – jakość życia, realizacja podstawowych funkcji, opieka społeczna Agata Samsel s. 235-258
Działania Związku Pracy Obywatelskiej Kobiet na rzecz pomocy rodzinie Mirosław Piwowarczyk s. 259-291
Instytucja pochodzenia dziecka w polskim prawie rodzinnym w latach 1946–1965 Ewa Jurczyk-Romanowska s. 295-330
Alfabetyczny spis autorów s. 331
Indeks cytowań s. 333-339