Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 16
Wychowanie w Rodzinie
2012, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Alicja Szerląg Stefania Walasek s. 9-10
Family Life in Europe in the Twentieth Century Marie Mareckova s. 13-16
Koncepcja rodziny w przestrzeni litewskiej polityki rodzinnej Vilija Tarmagadze s. 17-31
Rodzina w litewskiej etnopedagogice Libertas Klimka s. 33-55
Rodzina w strukturze wychowania obywatelskiego i państwowego na Ukrainie Tetiana K. Zavgorodna s. 57-63
Język domu rodzinnego jako rdzenna wartość kreująca tożsamość międzykulturową Jerzy Nikitorowicz s. 67-82
Kształtowanie orientacji aksjologicznych w rodzinie i w szkole w opinii nastolatków Vilija Grinceviciene s. 83-91
Роль и функции домашнего музея в семейном воспитании студентов Tatiana W. Galkina s. 93-105
Dysfunkcje współczesnej rodziny z perspektywy statystyki sądowej Danuta Kowalczyk s. 109-121
Konflikty małżeńskie w kontekście emocji wstydu Elżbieta Czykwin s. 123-143
Przemoc wobec dziecka w rodzinie Jacek J. Błeszyński Anita Rodkiewicz-Rożek s. 145-162
Rodzinne wzorce komunikacyjne a kompetencje językowe dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w wizji sukcesu edukacyjnego Iwona Chrzanowska s. 163-176
Rodzina w życiu wybitnych uczonych : przykład Kazimierza Twardowskiego (1866–1938) Władysława Szulakiewicz s. 179-191
Profesor Leon Kozłowski jako człowiek, uczony, polityk i jego wpływ na archeologię wrocławską Aleksandra Burdukiewicz Jan Michał Burdukiewicz s. 193-213
Meilė Lukšienė – inicjatorka pookupacyjnej reformy oświatowej na Litwie i twórca jej koncepcji Marija Barkauskaite Ona Tijuneliene s. 215-226
Alfabetyczny spis Autorów s. 227-228