Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 19
Wychowanie w Rodzinie
2011, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Leszek Albański Stefania Walasek s. 9-12
The Phenomenon of a Burgher Family in the Early Modern Period Marie Mareckova s. 15-18
Wychowanie dziecka w rodzinie szlacheckiej w XVI i XVII wieku Edyta Kahl s. 19-38
Rodzina szlachecka jako miejsce wychowania i szkolenia wojskowego w okresie staropolskim Barbara Ciupińska Jan Ryś s. 39-51
Wzorce wychowania dzieci i młodzieży jako element integrujący kulturę życia rodzinnego polskiego ziemiaństwa w dobie zaborów Aneta Bołdyrew s. 53-85
Wychowanie w rodzinie chłopskiej w Drugiej Rzeczypospolitej Agata Samsel s. 89-104
Wartości przekazywane i pielęgnowane przez matki w rodzinach wiejskich w okresie międzywojennym Anna Józefowicz s. 105-123
Rodzina wiejska jako środowisko kształtowania aspiracji dzieci i młodzieży Katarzyna Palka s. 125-142
Rodzina tatarska w Drugiej Rzeczypospolitej wobec transmisji kulturowej Urszula Wróblewska s. 145-156
Rodzina Czechów na Wołyniu Jaroslav Vaculik s. 157-162
Rodzina łemkowska dawniej i dziś Beata Orłowska s. 163-179
Rodzina romska a zdrowie dzieci Mirosław Zdulski s. 181-204
Rodzina imigrancka z perspektywy historycznej: doświadczenia polskich pionierów w Winnipeg, 1896-1919 Łukasz Albański s. 205-218
Rodzina w poglądach działaczy i teoretyków galicyjskiej socjalnej demokracji Wiesław Jamrożek s. 221-233
Rozważania na temat rodziny w publikacjach Józefa Becka : komunikat z badań Agnieszka Suska s. 235-245
Rola tradycji i kultury w wychowaniu w rodzinie polskiej na przełomie XIX Izabela Stelmasiak s. 247-261
Doświadczenie macierzyństwa w XIX wieku Joanna Szablińska s. 263-268
Charakter rodzinnych zależności i uobecnianie się wątków familiarnych w biografii i twórczości Jana Rybowicza Paulina Litwicka s. 269-275
Alfabetyczny spis autorów s. 276