Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 27
Wychowanie w Rodzinie
2015, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wprowadzenie Kamila Gandecka Ewa Jurczyk-Romanowska s. 11-14
Family as a generator of social capital: The role of family associations in Italy Folco Cimagalli s. 17-26
Przeobrażenia więzi rodzinno-społecznych w rodzinie XXI wieku Urszula Gałęska s. 27-41
Comparison of selected aspects of the family – past and present Olga Bocakova Marcel Lincenyi s. 43-49
Rodzicielstwo na rozdrożu? O ojcostwie i macierzyństwie w ponowoczesnym świecie Małgorzata H. Herudzińska s. 51-79
Być żoną i matką – opiekunką domowego ogniska? Rola rodzinna w wyobrażeniach młodych kobiet Dorota Gębuś s. 81-94
Rola rodziny w kształtowaniu systemu wartości u dzieci w wieku przedszkolnym Anna Pękala s. 95-109
Transmisja kultury w rodzinach wielopokoleniowych jako czynnik sprzyjający powstawaniu konfliktów Alicja Bania s. 113-126
Dzieci nauczycielami swoich rodziców : socjalizacja odwrotna we współczesnej rodzinie Anna Królikowska s. 127-142
Konstruktywne wzorce percepcji dziecka i dzieciństwa w przeszłości oraz współcześnie Alicja Żywczok s. 143-153
Międzypokoleniowy dialog wspólnie zamieszkujących dorosłych dzieci i ich rodziców – perspektywa społeczno-ekonomiczna Magda Wieteska s. 155-177
Przygotowanie do starości w rodzinie : różnice pokoleniowe w otwartości na potrzeby seniora Aleksandra Błachnio Wojciech J. Maliszewski s. 179-190
Sytuacja psychospołeczna w rodzinach jedno i wielodzietnych w percepcji dzieci Małgorzata Marmola Danuta Ochojska Krystyna Węgrzyn-Białogłowicz s. 193-211
Doświadczanie wsparcia społecznego przez dzieci wychowywane w rodzinach niepełnych Agnieszka Bochniarz s. 213-228
Poczucie sensu życia matek samotnie wychowujących dzieci Magdalena Barabas Lilianna Klimek s. 229-243
Współczesne znaczenie i rozumienie rodziny przez pary żyjące w kohabitacji Monika Błendowska s. 245-260
Akceptacja alternatywnych form życia rodzinnego przez studentów powiatu bialskiego Marzena Ruszkowska s. 261-269
Dziecko wychowywane w rodzinie zastępczej Danuta Wosik-Kawala s. 271-288
Zaburzenia zachowania u dzieci i młodzieży Marta Kuty-Pachecka Katarzyna Stefańska s. 291-304
Relacje interpersonalne dziecka autystycznego w grupie – analiza przypadku Krzysztof Zajdel s. 305-318
Relacje w rodzinie CODA Iwona Jagoszewska s. 319-333
Przyjaciele dla naszych dzieci – rola rodziców w organizacji procesu wspomagania rozwoju dzieci z zespołem Downa Agnieszka Jędrzejowska s. 335-344
Rodziny z dzieckiem z zespołem Downa w sytuacji kryzysu ekonomicznego, przemian społecznych i obyczajowych Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 345-358
Dialog w rodzinie dziecka z niepełnosprawnością – krytyczna ocena funkcjonowania w dzieciństwie w opinii niepełnosprawnych studentów Grzegorz Godawa Katarzyna Kutek-Sładek s. 359-376
Wspieranie rodzin dzieci z niepełnosprawnością – perspektywa zmiany Katarzyna Ćwirynkało Agnieszka Żyta s. 377-396
Alfabetyczny spis Autorów s. 397-402
Indeks cytowań s. 403-410