Tytuł Wychowanie w Rodzinie
ISSN 2082-9019
Wydawca Uniwersytet Wrocławski
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 17
Wychowanie w Rodzinie
2011, Tom 4

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wstęp Stefania Walasek Barbara Winczura s. 9-12
Punkty widzenia niepełnosprawności – problemy rodziny z niepełnosprawnym bliskim Danuta Hinc s. 15-22
Przemiany opiekuńczo-wychowawczego środowiska rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym – przeszłość i teraźniejszość Danuta Apanel s. 23-34
Rodzina jako środowisko wychowawcze dziecka z deficytami rozwoju. Społeczna rola ojca jako opiekuna i facylitatora Elżbieta Maria Minczakiewicz s. 35-46
Rola rodziców w rozwoju dziecka niesłyszącego Iwona Jagoszewska s. 49-62
Rozwój emocjonalny dziecka z autyzmem w rodzinie Barbara Winczura s. 63-86
Rodzice wobec dorosłości swoich dzieci z niepełnosprawnością intelektualną Beata Cytowska s. 87-107
Retardacja rozwojowa dziecka a postawy rodziców Leokadia Wiatrowska s. 109-124
Źródła prowadzące do osamotnienia dziecka w rodzinie Bożena Matyjas s. 127-137
Osamotnienie jako konsekwencja zaburzeń więzi emocjonalnych w rodzinie Marzena Sendyk s. 139-150
Bezrobocie jako czynnik zaburzający wychowanie w rodzinie Anna Marzec-Tarasińska s. 153-168
Rodzina dotknięta przemocą – możliwości i formy pomocy na podstawie badań Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w regionie dolnośląskim Beata Świątek s. 169-181
Konferencja grupy rodzinnej jako metoda pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym : wyniki działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bytowie Wiesław Lesner Katarzyna Wirkus s. 183-195
Poradnictwo rodzinne jako pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów rodziny Urszula Gałęska s. 199-208
Instytucje wsparcia i pomocy rodzinie. Geneza, zadania i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Katarzyna Olczak-Baran s. 209-228
Formy pomocy dziecku i rodzinie w strukturach samorządowych Elżbieta Zieja s. 229-236
Alfabetyczny spis autorów s. 237