Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Wieluński
2008, Tom 8

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Włodzimierz Fisiak s. 6
Słowo wstępne Mieczysław Majcher s. 7
Wieluń i konflikty pograniczne w XV w. Zbigniew Bereszyński s. 9-16
Burmistrzowie, rajcy i ławnicy w Wieluniu do 1515 roku Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 17-50
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1760-1793 Hanka Żerek-Kleszcz s. 51-76
Spór między parafią ewangelicko-augsburską w Wieluniu a właścicielami manufaktury sukienniczej w pierwszej połowie XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 77-88
Wkład mieszkańców ziemi wieluńskiej w powstanie i rozwój 27 Pułku Piechoty w Częstochowie Jan Książek s. 89-119
Wieluń jako sacrum : o dwóch wierszach Henryka Wolniaka Jarosław Petrowicz s. 99-112
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w latach 1572-1598 Tomasz Andrzej Nowak s. 121-139
Lustracja starostwa wieluńskiego z 1765 roku Zbigniew Szczerbik s. 141-156
Sumariusz praw i przywilejów miasta Wielunia z 1781 r. Agata Młyńska s. 157-182
Wielki pożar Wielunia 18 czerwca 1858 roku Tadeusz Olejnik s. 183-191
Glosy do Leksykonu miasta Wielunia Andrzej Zawada s. 193-201
Nadwarciańskie odgałęzienie głównego szlaku bursztynowego. Działalność Stowarzyszenia Polski Szlak Bursztynowy Bogusław Abramek Janusz Antczak Magdalena Kopańska s. 215-224
Działalność Fundacji na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego w latach 2002-2008 Andrzej Chowis s. 225-241
Prof. dr hab. Henryk Stefan Jaworowski – Honorowym Członkiem Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Tadeusz Olejnik s. 243-244
Mgr Stanisław Panaszek (1927-2008) Andrzej Jaźwiec Marian Piesyk s. 245-246
Sprawozdanie z sesji naukowej z okazji rocznicy urodzin mjra Józefa Bolesława Grabińskiego Ksawery Jasiak s. 247-250
Organizacja jubileuszu 725-lecia miasta Wielunia Dariusz Leman s. 251-255
Sesja naukowa i wystawa z okazji 725. rocznicy miasta Wielunia Waldemar Golec Jan Książek s. 256-262
"Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku : biogramy", T. Grabarczyk, T. Nowak, Łódź – Wieluń 2008 : [recenzja] Agata Młyńska T. Grabarczyk (aut. dzieła rec.) T. Nowak (aut. dzieła rec.) s. 263-267
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2007 Tadeusz Olejnik s. 269-285