Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Rocznik Wieluński
2010, Tom 10

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Słowo wstępne Janusz Antczak s. 5
Dziesięć tomów „Rocznika Wieluńskiego” Zdzisław Włodarczyk s. 7-9
Brama Dąbrowska na Nowym Rynku w Wieluniu w świetle badań archeologiczno-architektonicznych Maciej Ignasiak s. 11-32
Przemysł II – odnowiciel Królestwa Polskiego Jerzy Strzelczyk s. 43-50
Przemiany społeczno-demograficzne w archidiakonacie wieluńskim w latach 1660-1763 Sławomir Zabraniak s. 51-68
Międzypowiatowy Ośrodek Badań Regionalnych Ziem nad Górną Prosną w Wieluniu (1968-1972) : przyczynek do dziejów kształtowania się regionalnego ośrodka naukowego w Wieluniu Tadeusz Olejnik s. 69-83
Powiat jako format Andrzej Zawada s. 85-95
Wspomnienia ks. Aleksandra Romana Konopki z obozu koncentracyjnego w Dachau : cz. 2 Jan Związek s. 97-113
Tajne nauczanie na ziemi wieluńskiej w okresie okupacji hitlerowskiej Teresa Brodziak s. 115-129
Bibliografia ziemi wieluńskiej za 2009 rok Zbigniew Szczerbik s. 131-137
Niekonieczny tragizm istnienia : o Andrzeju Łuczeńczyku Jarosław Petrowicz s. 139-144
Plan miasta, a rozmieszczenie reklam w Wieluniu Anna Wasilewska-Stawiak s. 145-158
Wieluński ratusz i jego otoczenie w I połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 159-166
Wspomnienie o Edwardzie Kretzschmarze – w 200. rocznicę urodzin Zdzisław Włodarczyk s. 167-169
Represje komunistyczne wobec podziemia niepodległościowego w gminie Osjaków i okolicach w latach 1945-1949 Ksawery Jasiak s. 171-183
Zakład Handlu WZGS „Samopomoc Chłopska” w Łodzi Oddział w Wieluniu – Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna „Hurtpol” w Wieluniu (1959-2006) – zarys dziejów Krzysztof Latocha s. 185-190
"Okalew dzieje wsi i szkolnictwa", Kazimierz Kaczmarek, Wieluń 2008 : [recenzja] Tadeusz Olejnik Kazimierz Kaczmarek (aut. dzieła rec.) s. 191-194
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2009 Tadeusz Olejnik s. 193-205
"Dziecko I", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2010 : [recenzja] Renata Bizior Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 195-210
Mgr Józef Łągiewka (1943-2010) Jan Książek s. 211-213