Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 13
Rocznik Wieluński
2011, Tom 11

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Urzędnicy konsystorza wieluńskiego w latach 1660-1763 Sławomir Zabraniak s. 5-24
Społeczno-demograficzne okoliczności powstania parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu w początkach XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 25-46
Biblioteka przy kościele kolegiackim w Wieluniu w świetle inwentarza z 1766 roku Tomasz Stolarczyk s. 47-62
Posłowie ziemi wieluńskiej na sejmach stanisławowskich Katarzyna Bucholc-Srogosz s. 63-74
Wspomnienia Ninon Pytrus s. 75-82
Nadwarciańska arkadia Jarosław Petrowicz s. 83-88
Krajobraz językowy Wielunia na przykładzie strukturalnej i semantycznej klasyfikacji nazw ulic Aneta Majkowska s. 89-98
O problemach z interakcją językową na przykładzie opóźnionego rozwoju mowy Katarzyna Dawidowicz s. 99-102
Profesor Józef Jasnowski (12 III 1906–9 X 2009) Edward A. Mierzwa s. 103-118
Macrolepidoptera (heterocera) Wielunia i rezerwatu „Dąbrowa w Niżankowicach” Izabela Marta Szeląg s. 119-141
Powiat wieluński w obecnym i planowanym systemie transportowym Polski Tomasz Komornicki s. 143-156
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2010 Tadeusz Olejnik s. 161-170
Bibliografia Ziemi Wieluńskiej za 2010 rok Zbigniew Szczerbik s. 171-175