Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Wieluński
2009, Tom 9

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Zabudowa głównego rynku staromiejskiego w Wieluniu w świetle archeologicznych badań ratowniczo-sondażowych Maciej Ignasiak s. 7-27
Panien bernardynek sprawy artystyczne : o wystroju dawnego kościoła ss. Bernardynek w Wieluniu Wiesława Jordan s. 29-68
Przetwórnia Owocowo-Warzywna w Rychłowicach (1946-1996) Krzysztof Adam Latocha s. 69-88
Przyjęcia do prawa miejskiego w Wieluniu w XVII wieku Tomasz Andrzej Nowak s. 89-109
Przywilej Stefana Batorego dla miasta Wielunia wystawiony 28 lutego 1581 r. Hanka Żerek-Kleszcz s. 111-115
Biali wobec wybuchu powstania styczniowego : list ziemianina z Wieluńskiego do hrabiego Augusta Cieszkowskiego Wiesław Caban Ryszard Matura s. 117-129
Protokół zajęcia na przymusową publiczną sprzedaż dóbr ziemskich Rudniki z przyległościami, sporządzony w 1870 r. przez Romualda Piwowskiego – komornika przy Trybunale Cywilnym w Kaliszu Alicja Kisała s. 131-153
Ekspozytura Związku Przyjaciół Górnego Śląska w Praszce Tadeusz Olejnik s. 155-161
Wspomnienia ks. Aleksandra Romana Konopki z obozu koncentracyjnego w Dachau : cz.1 Jan Związek s. 163-190
Bibliografia ziemi wieluńskiej za lata 2006-2008 Zbigniew Szczerbik s. 191-203
40. rocznica śmierci ks. Henryka Wendta Zdzisław Włodarczyk s. 205-207
W służbie ojczyźnie : Mjr Władysław Kryk (1911-1992) Zygmunt Wujec s. 209-214
Notariat: przeszłość i możliwości naukowej eksploracji : na przykładzie spuścizny notariuszy wieluńskich w XIX w. Agnieszka Włodarczyk s. 215-228
Populacja bociana białego w powiatach wieluńskim i wieruszowskim w roku 2004 Jan Juszczak s. 229-238
"600 lat królewskiej wsi Wróblew", Damian Orłowski, Skomlin 2009 : [recenzja] Krzysztof Domagała Damian Orłowski (aut. dzieła rec.) s. 239-241
Kempnerowie – przyczynek do dziejów pewnej rodziny : na marginesie książki Kępińscy Żydzi Zdzisław Włodarczyk s. 242-245
Chłód zapomnianych marzeń : o motywie wieluńskim w "Pochwale prowincji" Andrzeja Zawady Jarosław Petrowicz s. 246-250
Prof. dr hab. Tadeusz Krzemiński (1925–2009) Zbigniew Szczerbik s. 251-253
Doc. dr inż. Narcyz Klatka, komandor w stanie spoczynku, członek WTN Jan Juszczak s. 255-256
Dr inż. arch., prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej – Henryk Stefan Jaworowski (1931-2009) Tadeusz Olejnik s. 257-259
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2008 s. 261-277