Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 20
Rocznik Wieluński
2013, Tom 13

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Wkład klasztorów w duszpasterstwo parafialne w archidiakonacie wieluńskim (1660–1763) Sławomir Zabraniak s. 7-19
Do stóp Maryi : Wieluńskie pielgrzymowanie Sławomir Zabraniak s. 21-32
Wielunianie w powstaniu styczniowym Krzysztof Tomasz Witczak s. 33-47
Kształcenie nauczycieli w Wieluniu (1945–2013) : zarys problematyki Marlena Karaś s. 49-68
Rolnictwo powiatu wieluńskiego w świetle spisu powszechnego z 3 XII 1950 r. Michał Michalski s. 69-88
Wyboista droga monografii miasta Wielunia Tadeusz Olejnik s. 89-111
Rolnictwo w gospodarce Wielunia w pierwszej połowie XVI w. Tomasz Andrzej Nowak s. 113-121
Spis ludności Wierzbia z 1790 roku Janusz Dorobisz Zbigniew Szczerbik s. 123-135
Próby utworzenia parafii ewangelicko-augsburskiej w Częstochowie w początkach XIX w. Zdzisław Włodarczyk s. 137-143
Materiały do dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Wieluniu (II) Zdzisław Włodarczyk s. 145-148
Wielki pożar Wieruszowa 13 lipca 1878 roku Tadeusz Olejnik s. 149-153
Zarys dziejów wieluńskiego krótkofalarstwa Tadeusz Baranowski Adam Ustyniak s. 155-160
Bibliografia Ziemi Wieluńskiej za 2012 rok Zbigniew Szczerbik s. 161-167
"Dzieje klasztoru dominikanów w Sieradzu od lat 30 : XIII wieku do 1864 r.", Grzegorz Wierzchowski, Sieradz 2012 : [recenzja] Tomasz Stolarczyk Grzegorz Wierzchowski (aut. dzieła rec.) s. 169-173
<<Regionalista – to brzmi dumnie! Uwag kilka o książce „Kim jesteś, regionalisto? Sylwetki, opinie, diagnozy”>>, Damian Kasprzyk, [b.m.] [b.r.] : [recenzja] Dorota Eichstaedt Damian Kasprzyk (aut. dzieła rec.) s. 175-177
Jan Juszczak i Jego książka Roman Chlebowski s. 179-182
Jan Maślanka – laureat nagrody im. Jana Długosza Jan Książek s. 183-184
Jan Juszczak – laureat nagrody im. Jana Długosza Piotr Zawada s. 185-188
Naukowy sukces ks. dr. hab. Sławomira Zabraniaka Stanisłąw Nabywaniec s. 189-192
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2012 Tadeusz Olejnik s. 193-208