Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 21
Rocznik Wieluński
2003, Tom 3

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Sytuacja społeczno-polityczna na ziemi wieluńskiej w ostatnich latach I Rzeczypospolitej i pod panowaniem pruskim Zdzisław Włodarczyk s. 7-32
Przebieg i skutki hitlerowskiej akcji przeciw kierowniczym warstwom polskiego społeczeństwa na ziemi wieluńskiej w latach 1939-1940 Tadeusz Olejnik s. 33-47
Przestępstwa żołnierzy Armii Czerwonej we wrześniu 1939 roku Czesław Grzelak s. 48-58
Mechanizmy uzależnienia od narkotyków na przykładzie młodzieży gminy Wieluń Konstantinos Tsirigotis s. 59-69
Niedzielsko : zarys dziejów podwieluńskiej wsi Adam Ustyniak s. 70-85
Dokumenty Kościelne odnalezione w Urzędzie Gminnym w Ostrówku Jan Związek s. 86-98
Wielki pożar Wielunia 3 września 1795 roku Zdzisław Włodarczyk s. 99-105
Dzieje ziemi wieluńskiej w pracach magisterskich studentów historii Uniwersytetu Opolskiego Maciej Polewiak s. 106-115
Ignacy Bąkowski - pierwszy komisarz Rządu RP na powiat wieluński w latach 1918-1919 Krzysztof Domagała s. 116-120
Reportaż filmowy o masakrze Wielunia 1 IX 1939 r. i jego odbiór w niemieckim społeczeństwie Joachim Trener s. 121-125
Mapa Królestwa Polskiego w ożarowskim dworze Jerzy Kowalski s. 126-131
Prof. dr hab. Tadeusz Krzemiński - Honorowy Członek Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego Zbigniew Szczerbik s. 132-137
Sprawozdanie z wycieczki do Łęczycy, Płocka i Oporowa Bogusława Wiluś s. 138-141
Doc. dr Ryszard Rosin - Honorowy Członek WTN (1919-2002) Tadeusz Olejnik s. 142-146
Dr Danuta Grabczak (1951-2002) Zdzisław Spychała s. 147-148
"Lututów, Erygowanie miasta i jego dzieje (1841-1870)", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2002 : [recenzja] Zbigniew Szczerbik Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 149-151
"Wieluński pieniądz Zastępczy z lat 1914-1917 i jego wydawca Wieluńskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu", Jan Książek, Wieluń 2002 : [recenzja] Aleksander Gąsiorski Jan Książek (aut. dzieła rec.) s. 152-154
"Wieluński pieniądz Zastępczy z lat 1914-1917 i jego wydawca Wieluńskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu", Jan Książek, Wieluń 2002 : [recenzja] Aleksander Gąsiorski Jan Książek (aut. dzieła rec.) s. 155-157
"Nie-Złota legenda. Kanoniczność i apokryficzność w kulturze", pod red. J. Eichstaedta, Wieluń 2002 : [recenzja] Jarosław Petrowicz J. Eichstaedt (aut. dzieła rec.) s. 157-159
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2002 Tadeusz Olejnik s. 162-175
Nasi autorzy s. 176-177