Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 22
Rocznik Wieluński
2005, Tom 5

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z domową ojczyzną w sercu Bogdan Walczak s. 7-15
Wieluń – dzieje legendarne, nazwa i herb miasta Tadeusz Olejnik s. 25-40
Dokument władz miejskich Wielunia w sprawie ugody z arcybiskupem gnieźnieńskim z 1526 r. Tadeusz Grabarczyk Tadeusz Nowak s. 41-56
Wielunianie wśród elektorów Władysława IV w 1632 roku Włodzimierz Kaczorowski s. 57-71
Wieruszów pod panowaniem pruskim (1793–1806) Zdzisław Włodarczyk s. 73-98
Sprawy graniczne powiatu wieluńskiego w roku 1937 Dariusz Janiszewski s. 99-122
Porucznik Alfons Olejnik „Babinicz” – komendant oddziału partyzanckiego SOS „Oświęcim” Konspiracyjnego Wojska Polskiego Ksawery Jasiak s. 123-139
Zagadnienia znalezisk prowincjonalnorzymskiej terra sigillata w nadwarciańskiej strefie osadniczej Lubomira Tyszler s. 141-155
Hieronim z Wielunia – Spiczyński w badaniach naukowych i w dydaktyce uniwersyteckiej Honorata Skoczylas-Stawska s. 157-170
Stosunki demograficzne w Mokrsku w świetle spisu z 1790 roku Janusz Dorobisz Zbigniew Szczerbik s. 171-180
Konopnica – fakty i zagadki Anna Nierychlewska s. 181-194
Wieluńskie w latach rewolucji 1905-1907 Tadeusz Olejnik s. 195-204
Wierzenia i praktyki lecznicze ludności wiejskiej nad górną Prosną w XIX w. Ireneusz Mieszkalski s. 205-218
Nie zasypie wszystkiego, nie zawieje Jarosław Petrowicz s. 219-233
Siostra Józefa Słupiańska – laureatka nagrody Międzynarodowego Czerwonego Krzyża Ryszard Frysiak s. 235-236
Refleksje na temat matematyki i jej nauczania Zdzisław Spychała s. 237-241
Licytacja dóbr ziemskich Działoszyn w 1870 r. Jan Książek s. 243-247
"Budownictwo obronne powiatu ostrzeszowskiego w średniowieczu i czasach nowożytnych", J. Tomala, Kalisz 2005 : [recenzja] Tadeusz Grabarczyk J. Tomala (aut. dzieła rec.) s. 249-251
„Rocznik Wieluński”, Wieluńskie Towarzystwo Naukowe – Societas Scientiarum Wielunensis, t. 4, Wieluń 2004 Bogdan Walczak s. 252-255
Monografia Gminy Mokrsko, Wieluń 2004, Urząd Gminy Mokrsko Janusz Dorobisz s. 256-261
"Region, kraj, świat : studia ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Tadeuszowi Olejnikowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin", Janusz R. Budziński (oprac.), Piotrków Trybunalski 2005 : [recenzja] Janusz R. Budziński Jarosław Petrowicz s. 262-266
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2004 Tadeusz Olejnik s. 267-280