Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 12
Rocznik Wieluński
2001, Tom 1

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Od redakcji s. 5-6
Słownik Murmeliusza na tle leksykografii polskiej XVI wieku Bogdan Walczak s. 7-16
Cechy dialektalne w języku Hieronima z Wielunia – Spiczyńskiego Honorata Skoczylas-Stawska s. 17-34
Hieronim z Wielunia – próba analizy psychobiograficznej Konstantinos Tsirigotis s. 35-42
Parafia kolegiacka w Wieluniu w świetle wizytacji arcybiskupa Jana Łaskiego Jan Związek s. 43-78
Szkolnictwo w Wieluniu w latach 1918-1939 Tadeusz Olejnik s. 79-109
Powiat wieluński w latach 1918-1939 Jan Książek s. 111-174
Zamknięty w kręgu własnej osobowości : szkic o Władysławie Sebyle Dorota Eichstaedt s. 175-195
Obchody 60. rocznicy wybuchu II wojny światowej i zniszczenia miasta Wieluniu Tadeusz Olejnik s. 197-200
"Wybrani ludzie i miejsca", Ryszard Frysiak, Wieluń 1999 : [recenzja] Bogusława Wiluś Ryszard Frysiak (aut. dzieła rec.) s. 201-203
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2000 Tadeusz Olejnik s. 204-215
Nasi autorzy s. 216