Tytuł Rocznik Wieluński
ISSN 1642-0349
Wydawca Wieluńskie Towarzystwo Naukowe
Inne tytuły
Udostępnij
Liczba artykułów w woluminie: 23
Rocznik Wieluński
2012, Tom 12

Tytuł artykułu    Autorzy Strony Czynności
Z dziejów kapituły kolegiackiej w Wieluniu (XV w. – 1766 r.) : prałaci Sławomir Zabraniak s. 7-36
Kształcenie nauczycieli w Kolegium Nauczycielskim w Wieluniu w latach 2001-2005 Ewa Lewik-Tsirigotis Konstantinos Tsirigotis s. 37-61
Nadzory archeologiczne na terenie starego miasta w Wieluniu w latach 1998-2001 Maciej Ignasiak s. 63-79
Opolscy władcy ziemi rudzkiej i ich dziedzictwo historyczne Zbigniew Bereszyński s. 81-87
Artyleria w działaniach zbrojnych pod Wieluniem i Bolesławcem nad Prosną w latach 1391-1396 Piotr Strzyż s. 89-106
Regulacje zawarte w przywileju wieluńskich rzeźników z 1633 r. Tomasz Andrzej Nowak s. 107-116
Podział majątku braci Kożuchowskich spod Wielunia z 1685 roku Paweł Klint s. 117-128
Ślady pamięci : o słowiańskiej tożsamości bohaterów literackich w świetle historycznych kontekstów w prozie po 1989 roku: Marek Krajewski, Inga Iwasiów, Stefan Chwin i Andrzej Zawada Jarosław Petrowicz s. 129-143
Edukacja regionalna w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Załęczu Wielkim Elżbieta Papińska s. 145-154
Medal 50-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychłowicach Krzysztof Latocha s. 155-160
Bibliografia Ziemi Wieluńskiej za 2011 rok Zbigniew Szczerbik s. 161-166
Między historią a antropologią, czyli słów kilka o tomie "Atena i Arachne, która z nich piękniej tkaninę wyszywa : historia i antropologia" Dorota Eichstaedt s. 167-169
"Wieluński słownik biograficzny, Tom 1", Zbigniew Szczerbik, Zdzisław Włodarczyk, Wieluń 2012 : [recenzja] Agnieszka Maria Kita Zbigniew Szczerbik (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 173-176
"O języku prozy Jędrzeja Kitowicza", Renata Bizior, Częstochowa 2012 : [recenzja] Dorota Suska Renata Bizior (aut. dzieła rec.) s. 177-180
"Wizerunki Matki Bożej na ziemi wieluńskiej", Tomasz Spychała (red.), Wieluń 2012 : [recenzja] Zbigniew Szczerbik Tomasz Spychała (aut. dzieła rec.) s. 181-183
"Monografia Gminy Osjaków", Jan Książek (red.), Wieluń 2012 : [recenzja] Sławomir Zabraniak Jan Książek (aut. dzieła rec.) s. 184-188
"Dziecko II", Ewa Lewik-Tsirigotis, Grażyna Pietruszewska-Kobiela, Zdzisław Włodarczyk (red.), Wieluń 2012, ss. 496 Beata Łukarska Ewa Lewik-Tsirigotis (aut. dzieła rec.) Grażyna Pietruszewska-Kobiela (aut. dzieła rec.) Zdzisław Włodarczyk (aut. dzieła rec.) s. 189-198
"Powstanie Styczniowe na ziemi wieluńskiej", Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 : [recenzja] Jan Książek Tadeusz Olejnik (aut. dzieła rec.) s. 199-202
Profesor Jakub Goldberg (2 II 1924–15 XI 2011) Krzysztof A. Makowski s. 203-211
Ks. Ryszard Stanisław Frysiak (1931–2012) Zofia Białas s. 213-215
Tomasz Luboiński (1959–2012) Zdzisław Włodarczyk s. 217-219
VIII Ogólnopolskie Seminarium „Papierowy pieniądz zastępczy na Śląsku”, Praszka 22 września 2012 r. Zdzisław Włodarczyk s. 221-223
Sprawozdanie z działalności Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego za rok 2011 Tadeusz Olejnik s. 225-239